Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Blir fastighetsöverlåtelsen en gåva eller ett köp?

Hej, jag och min syster äger en sommarstuga ihop och jag ska nu ta över hennes 75% av huset. Hon vi ge sina 75% som gåva och hon vill i samband med gåvan ha 140 000kr. Huset har ett taxeringsvärde på 458 000kr. Det jag undrar är om det fortfarande är en gåva om jag ger henne 140 000kr eller blir det ett köp?

Rådgivarens svar

2021-05-06

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i situationen. Jag utgår från att sommarstugan är en fastighet. Eftersom din fråga rör gåva av andel i fastighet är Jordabalken (JB) och inkomstskattelagen (IL) tillämplig.

Gåva eller köp?

Om ersättningen är lägre än taxeringsvärdet för det år överlåtelsen sker så räknas det som en gåva rent skattemässigt. Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. Skulle ersättningen motsvara taxeringsvärdet eller vara högre räknas överlåtelsen som ett köp. Om man får en andel av fastigheten i gåva så jämförs den summa man betalar mot samma andel av taxeringsvärdet. Viktigt att nämna är att ifall övertagandet av andelen också innebär att man övertar lån som är kopplat till huset så räknas det som betalning. För att det fortfarande ska räknas som en gåva får lånen inte överstiga taxeringsvärdet. Om de gör det spelar det ingen roll om avsikten i sig varit att överlåtelsen ska vara en gåva.

Gåvoavsikt och gåvobrev

Gåvobrev ska upprättas när man ger bort andel i fastighet. Samma formkrav som vid köp gäller när fastighet överlåts genom gåva vilket innebär att gåvobrevet bland annat ska vara undertecknat av gåvogivare och mottagare samt innehålla en noggrann beskrivning av vad som överlåts samt att överlåtelsen utgör just en gåva, se 4 kap. 29 § JB och 4 kap. 1 § JB.  

Stämpelskatt vid ansökan om lagfart

Även om överlåtelsen skatterättsligt räknas som gåva kan gåvotagaren bli skyldig att betala stämpelskatt. Om ersättningen (i form av betalning eller övertagande av lån) motsvarar 85 % eller mer av taxeringsvärdet som gällde året före överlåtelsen så behöver gåvotagaren betala stämpelskatt. Är ersättningen alltså lägre än 85 % av taxeringsvärdet betalas ingen skatt. 

Din situation

Om taxeringsvärdet för sommarstugan är 458 000kr och du övertar din systers andel på 75 % så innebär det att överlåtelsen kommer räknas som gåva om du betalar en ersättning som understiger 343 500kr (458 000 x 0,75). Av din fråga framgår det inte ifall sommarstugan är belånad men observera att om den är det så anses övertagandet av lånen vara likställt med en betalning som eventuellt kan innebära att ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet. 

Rekommendation

Skulle ni behöva närmare vägledning eller hjälp med att upprätta ett gåvobrev rekommenderar jag att ni kontaktar Familjens Jurist som erbjuder fysiska möten, telefonmöten eller onlinemöten. Om ni vill upprätta gåvobrev på ett snabbt och smidigt sätt kan jag även tipsa om onlinetjänsten Gåvobrev online där ni kan upprätta ett gåvobrev till ett fast pris.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden