Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Behöver man inneboendes tillstånd innan man säljer sin bostadsrätt?

Kalle 85 år äger en bostadsrätt där hans dotter Karin 55 år är skriven.
Kalle behöver flytta närmare resterande familjemedlemmar och till en mindre bostadsrätt. Han vill flytta utan sin dotter då han har ett behov av insatser från kommunen som ej blir godkända för att hans dotter bor hos honom.
Kan han sälja sin bostadsrätt utan att hans dotter behöver ge något godkännande eller liknande?

Rådgivarens svar

2020-08-17

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Jag gör tolkningen att det är Kalle som ensamt äger hela bostadsrätten och att Karin endast är skriven där. Det finns inte lagstadgat någonstans att en person i Kalles position behöver få medgivande av en person som är skriven i bostadsrätten innan han säljer den. Kalle kan alltså sälja bostaden utan Karins tillstånd.  

Även om Kalle och Karin samäger bostadsrätten kan Kalle tvinga fram en försäljning av bostaden trots att Karin motsätter sig det enligt vad som står i samäganderättslagen 6 §. Det förutsätter dock att det inte finns ett avtal mellan de båda som säger att detta inte får ske.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Om du undrar över något annat är du välkommen att höra av dig till oss på Fråga Juristen igen med en ny fråga.   

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden