Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Avverkat träd på servitut enligt medgivande

Hej!
2015 fick vi muntligt medgivande att fälla träd på servitut till vår tomt av ägaren till servitutet. Det blev inte av förrän 2017. Ägaren lever fortfarande och har bekräftat att hon givit sitt tillstånd. Nu har en person som är släkt med henne dykt upp och vill ha betalt för träden. Vad säger lagen?
Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2017-12-31

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Kan ni behöva ersätta de avverkade träden?

Om ägaren till den härskande fastigheten (fastigheten som har nyttan av servitutet) gett sitt tillstånd för att ni skulle få fälla träden är det gällande, träden är inte fällda olovligen och kan därför inte föranleda någon skadeståndsskyldighet för er. Utifrån din fråga så har inte släktingen, som nu vill ha betalt för träden, själv någon ägarandel i den härskande fastigheten. Det är därför mycket svårt att se någon som helst rättslig grund för att ni skulle bli ersättningsskyldiga till fastighetsägarens släkting då hen omöjligen lidit någon skada. Släktingen skulle inte vinna någon framgång i en domstolsprocess mot er.

Har ni fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem!

Vänligen, Henrik

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden