Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Är man skyldig att betala renoveringskostnader på samägd fastighet?

    Hej! 

    Delar en liten fastighet med min bror som han nyttjat sedan en lång tid tillbaka. Han vill nu bli utlöst och har specat upp diverse utlägg som han haft på dessa år, exempelvis bytt kök, köpt en garderob, satt in en innerdörr med karm. Detta har han gjort utan min tillåtelse.

    Han har även specat fasta elkostnader, dvs. de fram till stamfastigheten som han betalat under alla år. Detta har han kvitto på. Resterande utlägg (renoveringskostnaderna) har han ej kvitto på.

    Hur långt tillbaka är man skyldiga att betala med/ utan kvitto. 

    Tacksam för snabbt svar angående detta. 


     

    Rådgivarens svar

    2020-07-31

    Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse över tillämpliga lagar följt av en rekommendation med hur du kan gå vidare med din fråga. 

    Samägande mellan syskon

    När flera personer äger en fastighet gemensamt behöver man se till vilken relation personerna har till varandra för att bestämma tillämplig lagstiftning. Om personerna inte är sambor, gifta, dödsbodelägare eller bolagsmän gäller samäganderättslagen. Lagen gäller dock inte samfälligheter, allmänningar eller jordbruksfastigheter med mer än tre delägare. 

    I huvudsak finns det tre punkter som regleras av samäganderättslagen:

    1. Åtgärder, såsom renoveringar, som kräver samtliga delägares samtycke

    2. Om delägarna inte kommer överens om förvaltningen behöver god man utses

    3. Varje delägares rätt att ansöka om offentlig auktion av fastigheten

    Samäganderättslagen är dispositiv. Det innebär att delägarna kan komma överens om att andra regler än vad som nämns i lagen ska gälla. 

    Din situation

    Du skriver att du äger en fastighet ihop med din bror. Därmed är samäganderättslagen tillämplig. Enligt samäganderättslagens 2 § ska åtgärder om fastighetens förvaltning beslutas gemensamt av delägarna. Min bedömning är att renoveringarna är sådana åtgärder som enligt samäganderättslagen krävt samtycke, och frånvaron av detta gör att du inte är betalningsskyldig för kostnaderna hänförliga till renoveringen. Beträffande driftskostnader är det sådana utgifter som är oundvikliga. Dessa svarar delägarna för tillsammans. 

    Rekommendation

    Jag råder dig att tala med din bror om renoveringskostnaderna och driftskostnaderna. Med hänvisning till 2 § samäganderättslagen är du inte skyldig att betala för renoveringskostnaderna. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten förordna god man enligt 3 §, eller så du begära att fastigheten säljs på offentlig auktion enligt 6 §.

    Om du behöver mer hjälp kan Familjens jurist hjälpa dig med alla typer av fastighetsrättsliga frågor


     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden