Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är en hyresgäst ersättningsskyldig för märken i golvet?

Hej!
Jag har hyrt en bostadsrätt i ett halvår. Häromdagen råkade jag tappa en burk som orsakade en spricka i induktionshällen, ett ganska stort jack i bänkskivan (marmor) och ett märke i golvet. Induktionshällen och bänkskivan kommer repareras eller bytas ut och kommer helt eller delvis täckas av min hyresvärds försäkring, golvet däremot kommer hon inte att få ersättning för. Enligt mitt tycke är det ett ganska litet märke man endast ser om man letar efter det, men jag får en känsla av att min hyresvärd kommer att vilja lägga nytt golv där och min fråga är om jag är skyldig att ersätta henne för det?

Rådgivarens svar

2020-05-23

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Hyresgäst ersättningsskyldighet

En hyresgäst ska under hyrestiden väl vårda bostaden med vad därtill hör (12 kap. 24 § jordabalken). Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom dennes vållande, vårdslöshet eller försummelse. Utöver sin egen oaktsamhet så är hyresgästen även ansvarig för gästers orsakande av skador i lägenheten. Hyresgästen är däremot inte ansvarig för rena olyckshändelser.

Hyresvärden har bevisbördan och har således att bevisa att skadan i fråga har uppkommit under hyrestiden.

Normalt slitage

Skador som är att anse som normalt bruk eller normalt slitage omfattas inte av ersättningsskyldigheten. Hyresgästen har rätt till normalt slitage, innebärande sådant som är normalt för att kunna leva, exempelvis märken på golvet, fettfläckar etc.

En bostadsrättshavares ansvar

Det är bostadsrättshavaren som har det största ansvaret för sin lägenhet. Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och får således själv bekosta de skador samt slitage som uppkommer genom andrahandsuthyrning (7 kap. 12 § bostadsrättslagen).

Er situation

Som ovan nämnt innefattas inte normalt slitage i hyresgästens ersättningsskyldighet. Märken och repor i golvet är sådant som vanligtvis brukar räknas som normalt slitage och är inget som hyresgästen behöver ersätta.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden