Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är begreppen folkbokförd och bofast liktydiga rent juridiskt?

Är begreppet folkbokförd juridiskt liktydigt med bofast? Alltså, om jag säger att jag är bofast på en viss adress, innebär det också att jag är folkbokförd "skriven" där?

Rådgivarens svar

2017-08-30

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Begreppet bofast är inte ett juridiskt begrepp i egentlig mening. Bofast innebär kort och gott att en person stadigvarande bor på ett ställe utan att flytta omkring. Folkbokföringen däremot är en lagstadgad registrering av Sveriges befolkning för att bland annat fastställa en individs bostadsort eller civilstånd. Regler om detta återfinns i folkbokföringslagen (FOL). Flera av samhällets rättigheter och skyldigheter baseras på vart i landet man är folkbokförd, såsom ekonomiska bidrag, var man ska betala sin skatt och var man ska rösta.

Anledningen till varför begreppet bofast kan komma att förknippas med folkbokföringen beror på att det stadgas i 6 § FOL att en person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun som personen är bosatt i. Av 7 § FOL framgår det vidare att en person anses vara bosatt på den fastighet där personen regelmässigt tillbringar – eller kan antas komma tillbringa – sin dygnsvila. Om en person är bosatt på fler än en fastighet ska personen anses vara bosatt på den fastighet där personen med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. Det finns emellertid vissa undantag till kravet på att ändra sin folkbokföringsadress och en av dessa undantag är när en person flyttar till en ny tillfällig adress under en förbestämd tid som inte får vara längre än ett år. Detta framgår av 8 § FOL. Självfallet är det tillåtet för personen att ändra sin folkbokföringsadress under den korta tiden, men lagen medger ett undantag till kravet på att ändra sin bosättning folkbokföringen.

Sammanfattning
Som svar på din fråga så är inte begreppet folkbokförd liktydigt med begreppet bofast. Begreppen kan emellertid ändå sägas höra ihop eftersom det är lag på att man ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där man spenderar sin huvudsakliga dygnsvila. Om man således är bofast någonstans så spenderar man som huvudregel sin huvudsakliga dygnsvila där och ska därför också vara folkbokförd där man är bofast. Undantaget gäller om man tillfälligt men tidsbestämt bor på en annan adress i högst ett år.

Huruvida du är folkbokförd på den adress du anser dig vara bofast på kan jag tyvärr inte svara på, men troligtvis är du det. Du kan alltid vända dig till Skatteverket för att ta reda på din folkbokföringsadress.

 

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Sara

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden