Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ansökan om fastighetsreglering

Min fråga gäller underlag till ansökan om fastighetsreglering

Tyvärr är det köpekontrakt för överlåtelse av mark genom försäljning, som ägarna till min grannfastighet och jag skrivit under, för gammalt för att gälla som underlag till ansökan om fastighetsreglering. Grannarna och jag är överens om villkoren inklusive priset/m2 (Lantmäteriet skall mäta upp marken). Som köpare skall jag stå för förrättnings- och lagfartskostnader. Grannarna har gett mig fullmakt att inge ansökan till Lantmäteriet.

Nuläge: Båda parter har uppfyllt de villkor som står i köpekontraktet: Marken är i avtalat skick och jag har betalt en preliminär slutsumma utifrån vår gemensamma uppskattning av ytans storlek. Vi är överens om att jag skall betala det ev. resterande beloppet när ytan uppmätts, alternativt att säljarna skall återbetala det ev. belopp som jag betalat för mycket.

Vilket alternativ är bäst: Att som underlag till ansökan ha ett
1) ”Aktualiserat/Uppdaterat avtal/kontrakt om överlåtelse av mark” baserat på nuläget med hänvisning till det ursprungliga köpekontraktet och att för kännedom bifoga detta, samt redogöra för händelseförloppet under ”Förtydligande av ansökan” i Lantmäteriets formulär?
2) ”Avtal/kontrakt om överlåtelse av mark” baserat enbart på nuläget, och avstå från att hänvisa till det ursprungliga köpekontraktet (bör detta i så fall bifogas för kännedom)?

Rådgivarens svar

2017-11-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din frågeställning!

Om det är så att Lantmäteriet inte godtog den tidigare handlingen då den var för gammal borde alternativ två som du skrivit vara det rimligaste. Ni behöver i sådant fall inte heller bifoga den äldre handlingen, utan ni baserar i sådant fall er ansökan på de nya handlingarna som ni upprättat. Däremot kan ni med fördel ange händelseförloppet i förtydligandet så att ni eventuellt slipper extra avgifter för längre handläggning om Lantmäteriet känner sig tvungna att fråga om kompletteringar.

Om ni vill ha hjälp mer er ansökan är ni välkomna att boka tid hos Familjens jurist via denna länk.

Jag hoppas att detta var till någon hjälp!
Vänligen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden