Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Andrahandshyresgästens rätt när förstahandshyresgästens hyresavtal sägs upp

    Hej. jag bor i en lägenhet där jag skrev en andrahandskontraktet med killen jag delade lägenheten med. nu kommer hyresvärden å vräker mig pga att han jag skrev kontraktet med inte betalat nån hyra till honom. jag betalar regelbundet och kan inte säga om det är sant eller falskt påstående (att han inte får några pengar) men vilja rättigheter har jag, om jag har några?
    det är ganska viktigt, fick meddelandet ifrån honom att jag måste ut nu i helgen!!!

    Rådgivarens svar

    2020-05-27

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Frågor om hyra av hus eller del i hus (lägenhet) regleras i jordabalken 12 kap. (även kallad hyreslagen). Din fråga är dock främst av avtalsrättslig natur.

    När en hyresgäst inte betalar hyran
    När en hyresgäst inte betalar hyran är hyresrätten förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, jordabalken 12 kap 42 § 1 p. En sådan uppsägning kan av hyresvärden fullföljas med ansökan om avhysning (vräkning).

    Andrahandskontrakt
    När det upprättas ett andrahandskontrakt sker det mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Enligt en grundläggande princip inom avtalsrätten är ett avtal endast bindande mellan parterna och kan normalt sett inte binda tredje man. I det här fallet är den ursprungliga hyresvärden tredje man. Andrahandshyresgästens rätt gäller därmed endast gentemot förstahandshyresgästen. Hyresvärden har inga avtalsrättsliga skyldigheter mot andrahandshyresgästen. Det innebär att om förstahandskontraktet sägs upp kan även personen med andrahandskontrakt tvingas flytta.

    Om förstahandshyresgästens agerande resulterar i att en andrahandshyresgäst blir tvingad att flytta i förtid lär det innebära ett avtalsbrott. Jordabalken innehåller dock inte regler kring vilka sanktioner som blir aktuella i en sådan situation. Jag kan inte heller hitta relevant praxis (vägledande avgöranden) för ditt fall.

    Vad gäller i din situation?
    Om förstahandshyresgästen inte har betalat sin hyra så har hyresvärden rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid. Om hyresvärden säger upp kontraktet med förstahandshyresgästen blir konsekvensen att även du kan tvingas flytta. Du har alltså inga rättigheter gentemot hyresvärden vad gäller hyresrätten och att få bo kvar. I övrigt hänvisar jag dig till det hyresavtal som gäller mellan dig förstahandshyresgästen. Om ni har avtalat om vad som sker om någon inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet kan det eventuellt utnyttjas i ditt fall.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden