Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Gåvobrev

En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt för över viss egendom till någon annan vilket leder till att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens ökar.

Gåva av lös egendom, som en bil, ett bord eller en tavla, ställer inga särskilda krav. Däremot måste en gåva av fast egendom, till exempel fastighet eller mark, alltid ske i skriftlig form.

Vanliga frågor som uppstår är om gåvan ska betraktas som förskott på arv eller om den ska räknas som enskild egendom. Dessa frågor regleras i ett s.k. gåvobrev. Givaren kan till exempel, på olika sätt, skriva om gåvan ska ingå, eller inte ingå, i det som delas vid eventuell skilsmässa och vad som ska hända med pengar som fåtts i utbyte om gåvan sålts.

Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp.

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Film