Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad ingår i och hur sker en bodelning enligt sambolagen?

    Om man vill göra en bodelning för C och J som flyttat isär efter att de varit sambor i tre år utifrån nästföljande förutsättningar, hur skall man göra då?
    De har alltid haft skilda konton.
    C:s köp: Bostadsrätten för ett år sedan, köpeskilling 500 000 kr, marknadsvärde 700 000 kr. Kvarvarande skuld 400 000 kr. Begagnad bil för tre månader sedan värde 150 000 kr.
    J:s köp: Alla möbler som de skaffade när de flyttade ihop, värde 40 000 kr.

    Kan man föreslå en praktisk lösning av fördelningen om de kommer överens om att J ska fortsätta att bo i lägenheten?

    Rådgivarens svar

    2021-02-02

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Frågeställning och sambolagen
    Jag förstår det som att du undrar över vad som ingår i en bodelning mellan sambor och hur en sådan bodelning ska gå till. Bodelning mellan sambor regleras av sambolagen. Till att börja med kan det uppmärksammas att sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort. Jag utgår dock i mitt svar från det som gäller enligt lagen.

    Upphörande av ett samboförhållande
    När ett samboförhållande upphör (till exempel då sambor flyttar isär) ska det ske en bodelning om någon av samborna begär det, sambolagen 8 §. Det är valfritt och kan begäras senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid bodelningen ska samboegendom fördelas mellan samborna. Bodelningen görs utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut den dag då samboförhållandet upphörde.

    Samboegendom och dold samäganderätt
    Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag (möbler och dylikt) som köpts för gemensam användning av samborna, sambolagen 3 §. Det spelar ingen roll vem som har betalat för bostaden eller bohaget. Bostaden och bohaget ska ingå i bodelningen om det har förvärvats med avsikten att samborna ska använda det gemensamt. Om bostaden eller bohaget endast tillhör den ena sambon sen tidigare så utgör det inte samboegendom och ska därmed inte ingå i en bodelning.

    Bilar utgör inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Under vissa förutsättningar kan det dock antas föreligga en dold samäganderätt till bilen. Förutsättningarna för detta är (1) att bilen har förvärvats för gemensamt bruk och (2) att den sambon som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet.

    Hur går själva bodelningen till?
    Själva bodelningen går till så att det först sker avräkning av skulder. De eventuella skulder som samborna har och som hänför sig till samboegendomen ska alltså räknas av från värdet av samboegendomen, sambolagen 13 §. Värdet som finns kvar därefter ska läggas samman och delas lika mellan samborna, sambolagen 14 §. Det är detta värde som vardera sambo har rätt till vid en bodelning. Efter detta ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Den sambo som har bäst behov av bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, sambolagen 16 § st. 2. Om den samboegendom som den ena sambon får på sin lott överstiger värdet som den har rätt till, ska den andra sambon ersättas med annan samboegendom eller med pegar. Bodelningen fastställs gemom att det upprättas ett bodelningsavtal.

    Värderingen av bostadsrätten sker utifrån marknadsvärdet. Även latent skatteskuld samt försäljningskostnader bör avräknas från värdet. För enkelhetens skull utgår jag dock endast från marknadsvärdet som du beskrivit i beräkningen nedan.

    Vad gäller i situationen du beskriver?
    I situationen du beskriver ska alltså bostadsrätten och möblerna ingå i bodelningen, om de införskaffades med avsikten att ni skulle använda dem gemensamt. Jag förutsätter att så är fallet. Efter att skulden har avräknats från bostadsrätten är det totala värdet på samboegendomen 340 000 kr. Vardera sambo har alltså rätt till egendom för ett värde av 170 000 kr. Hur egendomen fördelas kan samborna själva komma överens om. Om samborna inte kan komma överens går bostaden och bohaget till den sambo som bäst behöver egendomen. Om den ena sambon får en större del av samboegendomen, eller all samboegendom, ska den andra sambon få ersättning för sin lott i pengar.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist. På Familjens Jurists hemsida är det även möjligt att upprätta ett bodelningsavtal enkelt och smidigt online

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden