Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Sälja gemensam bostad under betänketid

    Hej!
    Min fråga: jag har en gemensam insatslägenhet med min man. Jag har sökt skilsmässa och ligger under betänketid. Jag vill sälja och gå vidare för att kunna köpa nytt men han vägrar att sälja. Så vad har jag för rättigheter? Hur ska jag gå vidare?

     

    Rådgivarens svar

    2021-01-16

    Hej och stort tack att du vänder din fråga till oss på Fråga Juristen! Jag ska nedan försöka besvara den så väl som möjligt genom att först och främst ge en allmän redogörelse över din situation, samt därefter praktiska tips på hur du kan gå vidare.

    Möjligt att sälja gemensam bostad?

    Du skriver att du vill sälja er gemensamma bostadsrätt för att ha råd att köpa en ny bostad och att ni just nu är under betänketid för skilsmässa. I lagens ögon betraktas ni som gifta tills dess att skilsmässan har gått igenom. Därför gäller regeln att en make inte utan den andra makens samtycke får lov att sälja eller hyra ut fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad eller annars är giftorättsgods, t.ex. gemensamt ägd sommarstuga (Äktenskapsbalken, ÄB, kap 7 § 5). Detta innebär alltså att du inte får lov att lägga ut er gemensamma bostadsrätt till försäljning utan din makes samtycke. Dessutom råder redovisningsplikt fram tills dess att bodelningen är genomförd, vilket innebär att ni båda är skyldiga att kunna redovisa vilka större transaktioner ni gör, t.ex. genom kvitton, mellan ansökan om äktenskapsskillnad och bodelningen (ÄB kap 9 § 3). Syftet med denna regel är att bodelningen ska kunna ske med utgångspunkt i de egendomsrättsliga förhållandena som rådde när ansökan om äktenskapsskillnad väcktes utan att någon av makarna ska kunna minska sin andel i giftorättsgodset därefter (ÄB kap 9 § 2).

    Bodelning

    När er betänketid är över och skilsmässan gått igenom ska en bodelning ske. Detta innebär att ni ska räkna ihop all er gemensamma egendom (giftorättsgods), dra av era skulder samt dela detta på två (ÄB kap 10 § 1, samt kap 11 §§ 2-3). Om den ena parten begär bodelning under tiden som mål om äktenskapsskillnad pågår, ska bodelningen dock förrättas genast (ÄB kap 9 § 4). Oavsett om ni genomför bodelningen under betänketiden eller efter skilsmässan så kan ni registrera bodelningen hos Skatteverket, så att den är i tryggt förvar inför en eventuellt framtida tvist. En anmälan om bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med äktenskapsskillnad måste anmälas till Skatteverket. Om ni inte är överens om hur ska ske bodelningen kan ni ansöka om att få en bodelningsförrättare utsedd av Tingsrätten som kan hjälpa er. Är ni överens så kan ni upprätta en bodelningshandling direkt själva, eller exempelvis ta hjälp av Familjens Jurists e-tjänst där man kan upprätta ett bodelningsavtal direkt online för 1 299 kr.

    När ni har upprättat en bodelningshandling över era gemsansamma tillgångar och skulder så ska själva bodelningen genomföras. Om t.ex. din f.d. make då vill bo kvar i er gamla bostad, och du vill hitta en ny, så ska din f.d. make alltså "köpa ut dig" med halva bostadens värde. Det är bostadsrättens marknadsvärde vid tidpunkten för skilsmässan som gäller. Om din f.d. make bor kvar i er bostad avräknas halva bostadens marknadsvärde från hens lott. Den andra halvan av ska du utfå, vilket du kan använda som medel att köpa en ny bostad för.

    Sammanfattning och råd tilll handling

    Mot bakgrund av att det är förbjudet att lägga ut gemensam bostad till försäljning utan den andra makens samtycke, så är detta inte ett alternativ för dig just nu. Vad du däremot kan göra om du vill skaffa dig en egen bostad så snart som möjligt, är att du kan begära att en bodelningen mellan er ska förrättas genast enligt ÄB kap 9 § 4. På detta sätt kommer du med stor sannolikhet att utfå medel från er bodelning som du kan använda dig till att köpa dig en ny bostad. För att genomföra en bodelning behöver du och din f.d. make uppskatta värdet på er gemensamma egendom och era skulder. Egendomen värderas utefter egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes, vilket innebär att det är marknadsvärdet på er bostadsrätt vid den tidpunkten som ska uppskattas. Hos Familjens Jurist kan du även ta hjälp av deras e-tjänst för att upprätta ert bodelningsavtal direkt online för 1 299 kr. Denna handling bör sedan registraras hos Skatteverket. Är ni inte överens om hur bodelningen ska förrättas kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. 

    Skulle du behöva ytterligare hjälp med din situation är du mer än välkommen att kontakta våra duktiga och erfarna jurister på Familjens Jurist som har specialkunskap om bodelningar. 

    Lycka till med er situation och välkommen åter till oss på Fråga Juristen med en ny fråga i framtiden!

     

    Lovisa Fransson
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden