Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Köpa ut make ur hus vid skilsmässa

    Utköp ur hus vid skilsmässa!
    Vi ska skiljas och äger alltså huset idag ihop. Köptes för 10år sedan för 720 är i dag värt i alla fall 1milj(kanske mer men vi säger 1milj). Lån som finns kvar är 450.

    Alt1. Om en av oss bor kvar och tar alltså över huset själv plus lån på sig vad ska den andra då få i pengar emellan? Det den får mellan ska det sedan skattas på något sätt?

    Alt,. 2 är att sälja ihop och då antar jag man betalar av lånet ihop och alla omkostnader med försäljning och sen delar på vinsten och man därefter också går skatta för vinsten året efter.

    Hur räknar man i alt 1. Den som blir utköpt ska ju inte behöva stå lottlös när den andra står med ett hus som sen kan säljas med vinst? Räknade lite snabbt vad andra skrivit och fick det till ca 55tusen, vilket jag anser låter lite?? Den andra får då ett hus värt över miljonen för en ca. halv miljon och den andra får inget förutom 55tusen som knappt räcker till möbler för ny bostad? Mvh funderande par

    Rådgivarens svar

    2021-01-09

    Hej och stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Er fråga regleras i äktenskapsbalken samt till viss del inkomstskattelagen.

    Bodelning
    När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom. Den gemensamma bostaden utgör ofta en av de större tillgångarna som makarna ska dela på. Vid bodelningen så dras skulder som hänför sig till giftorättsgodset av, äktenskapsbalken 11 kap. 2 §. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar efter skuldavräkningen ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna, äktenskapsbalken 11 kap. 3 §. För att fastställa bodelningen upprättas ett bodelningsavtal.

    Den gemensamma bostaden
    Vid fördelningen av egendomen så kan makarna komma överens om vem som ska få bostaden. Om man inte kan komma överens så är det maken som har bäst behov av bostaden eller bohaget som har rätt att få denna egendom, äktenskapsbalken 11 kap. 8 §. Maken som inte behåller bostaden kan ersättas genom att denne får annat giftorättsgods till samma värde eller att den ”köps ut” av den andra maken. Summan som maken då ska betala kallas för skifteslikvid.

    I det följande bortser jag från övriga giftorättsgods och skulder som eventuellt kan ingå i bodelningen. Den följande beräkningen hänför sig endast till huset och är därför bara ungefärlig för er situation.

    Hur mycket ska en make köpas ut för? (Skifteslikvid)
    Som jag beskrev ovan så ska skulder dras av vid bodelningen. Med andra ord så ska lånesumman dras av från värdet av bostaden. Då är värdet på ert hus ca 550 000 kr. Överlåtelse genom bodelning är skattefritt. Det sker därför ingen beskattning vid detta tillfälle utan först vid en senare försäljning. Eftersom det bara är den ena maken som kommer att stå för skatten då så brukar en latent skatt dras av vid beräkningen av skifteslikvid. Den latenta skatten är ungefär 22 % av kapitalvinsten på bostaden om den hade sålts när ni skiljer er. Kapitalvinsten utgörs av försäljningspriset minskat med anskaffningsutgiften, eventuella förbättringsutgifter samt kostnader för försäljningen (till exempel mäklararvode), inkomstskattelagen 44 kap. 13 § och 14 §.

    Om jag utgår från att huset idag är värt 1 000 000 kr och ni köpte det för 720 000 kr och det inte finns några förbättringsutgifter så beskattas ca 280 000 kr. Skatten som dras av från husets värde är således 61 600 kr (280 000 x 0,22). Därefter delas det återstående värdet på bostaden mellan båda makarna. Det är denna slutgiltiga summa som den ena maken bör betala för att köpa ut den andra. Det bör i ert fall röra sig om ca 244 000 kr.

    Slutsats och rekommendation
    Jag kan, som ovan nämnt, inte beräkna den exakta skifteslikviden som den make som behåller huset ska betala för att köpa ut den andra maken. Det bör dock röra sig om ca 244 000 kr i er situation. Vill ni ha vidare hjälp med bodelningen kan jag rekommendera att ni vänder er till Familjens Jurist. Juristerna där är mycket erfarna vad gäller bodelning. Hos Familjens Jurist kan ni även upprätta ett bodelningsavtal enkelt och smidigt online.

    Jag hoppas ni känner att ni har fått svar på er fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är ni välkomna att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden