Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur skriver man ett bodelningsavtal?

    Hur kan man skriva ett bodelningsavtal om man är överens? Vad ska det stå? Räcker det med att man skriver att vi är överens om bodelningen och båda skriver under, eller ska man gruppera i möbler, köksgrejor m.m?

    Rådgivarens svar

    2021-03-31

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Hur skriver man ett bodelningsavtal?

    Krav för ett giltigt bodelningsavtal

    Det finns två krav som ett bodelningsavtal måste uppfulla för att vara giltigt (se 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Avtalet ska vara

    1. skriftligt, och
    2. underskrivet av båda ex-makarna.

    Dessa är de enda kraven som finns för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt. Det finns alltså inga krav på att rada upp vilken egendom som ska tas över av vem. Det räcker därför med att skriva att parterna är överens. Det viktigaste är att det är tydligt och klart utformat.

    Förslag och rekommendationer

    Det finns dock en hel del att ha med för att underlätta eventuella framtida tvister. Det är till exempel bra att ha med era personnummer, adresser och telefonnummer. Detta för att det inte ska råda några oklarheter kring vilka personer som bodelningsavtalet tar sikte.

    Ni kan också vara en idé att skriva upp hur ni fördelar egendomen, till exempel om det är en specifik egendom som ska tas över av den ena utav er, vilket värde egendomen har. Detta för att undvika framtida tvister.

    Slutligen är det bra att skriva att ni, vid värderingen av era tillgångar, utgår från de egendomsförhållandena som fanns när ni lämnade in er ansökan om skilsmässa. Det är därför viktigt att ni anger datum för er ansökan om skilsmässa samt när domen trädde laga kraft. Detta för att undvika framtida tvister om vad era egendomar är värda.

    Behöver man ta hjälp av en jurist när man skriver ett bodelningsavtal?

    Man måste inte ta hjälp av en jurist när man skriver ett bodelningsavtal. Ett klart och tydligt bodelningsavtal ökar dock din och din familjs trygghet samt minskar risken för framtida tvister. Det kan därför vara en god idé att anlita en jurist. Hos Familjens Jurist kan du skriva ett bodelningsavtal online.

    Avslutning

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden