Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur mycket kostar det att "lösa ut" sambo?

    Vid separation ska sambo lösas ut- inget samboavtal-hus värderat till 3300000, förbättring225000 lån 1600000, hur myckat skall x lösas ut med?
    Vid köp betalade jag insatsen 225000-inget skrivet-ingår de i ovanstående lösen.
    Hur skall skatt betalas 22% betalas?
    Många oklara svar från banken 

    Rådgivarens svar

    2017-07-17

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din frågeställning!

    Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se lagen här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se lagen här.

    Jag utgår från att huset är samboegendom. Jag utgår från att ni båda står som ägare.

    Att "sambon ska lösas ut" är inte riktigt rättvisande eftersom att det kan bli så att din sambo löser ut dig istället. Vem som får behålla huset beror på vem som har bäst behov av bostaden, se 16 § 2 st sambolagen. Hur behovsprövningen görs kan du se i mitt svar HÄR.

    Sambon som ska lösa ut den andre ska, enligt huvudregeln, ge denne hälften av nettobeloppet som blir över när alla tillgångar värderats och skulderna dragits av.

    I ert fall blir det enligt dina uppgifter 3 300 000 kr minus 1 600 000 = 1 700 000 kr nettovinst på huset.

    Sedan ska skatten dras av på värdet. Denna utgör enligt dina uppgifter 3 300 000 kr minus 1 600 000 minus 225 000 = 1 475 000, multiplicerat med 0,22 = 324 500 skatt.

    Skatten dras av från nettobeloppet på huset vilket blir 1 700 000 kr minus 324 500 kr = 1 375 500. Detta belopp delas på hälften = 687 750 kr är det maximala beloppet du måste betala din sambo för att lösa ut.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden