Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur hanteras skulder vid bodelningen?

    Jag och min man ligger i skilsmässa och ska göra en bodelning. Min man har en privat skuld som han säger är ett ihopbakslån som han har tagit. Men han kan inte redogöra för vad. Han påstår att lånet är taget innan skiljsmässopapprena är skickade, och vill ha hälften av pengarna.  Jag står inte med på lånet. Är jag skyldig att betala hälften ? Med vänlig hälsning,  

    Rådgivarens svar

    2021-01-18

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Regler som är relevanta för situationen du beskriver finns i äktenskapsbalken (ÄktB)

    Reglerna vid bodelning 
    Enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses. Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods, detta enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan exempelvis vara enskild till följd av äktenskapsförord eller villkor vid gåva, se 7 kap. 2 § ÄktB. Bodelningen går till så att makarnas andelar i giftorättsgodset räknas ut, därefter dras skulder av och värdet av det som är kvar av giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). När makarnas andelar räknats fram ska själva egendomen fördelas mellan makarna, se 11 kap. 7 § ÄktB. Angående skulderna räknar man av så mycket från den ena makens giftorättsgods så att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det talar alltså för att man i situationen du beskriver räknar ut hur mycket din make äger i giftorättsgods, och drar sedan av hans skuld från det innan hans giftorättsgods läggs ihop med ditt och delas på hälften. Precis som du tar upp i din fråga är det ett krav att maken hade skulden när talan om äktenskapsskillnad väcktes. 

    Exempel: A har giftorättsgods värt 100 000 kr. B har också giftorättsgods värt 100 000 kr,  men också en skuld på 50 000 kr. Efter att skulden räknats av från B:s giftorättsgods finns där 50 000 kr kvar.  Makarnas giftorättsgods läggs ihop och blir 150 000 kr (100 000 + 50 000 = 150 000). När giftorättsgodset delas på hälften blir det 75 000 (150 000 / 2 = 75 000). Makarna A och B har därmed rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 75 000 var. 

    Rekommendation 
    Enligt reglerna i ÄktB gäller alltså att en makes skulder dras av från dennes giftorättsgods innan bägge makarnas giftorättsgods räknas ihop och delas på hälften. Jag kan dock ge ett exakt svar på hur skulden och bodelningen kommer att hanteras i just ert fall då det krävs att man ser över alla relevanta omständigheter och tittar närmare på värdet av både egendom och skulder. Jag kan därför tipsa om att ta kontakt med Familjens jurist där det finns erfarna och kunniga jurister som kan hjälpa er med bodelningen. Familjens jurist erbjuder både onlinetjänsten Bodelningsavtal online och möjligheten att boka tid för ett telefon-eller onlinemöte.

    Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden