Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Har min sambo rätt att behålla alla möbler vid en separation?

    Hej! 
    Jag blev sambo för ca 1,5 år sedan. Vi slängde många av mina möbler o köpte nya. Dessvärre har vi bestämt att separera då det inte alls fungerat med barnen. Men har han rätt att ta alla möblerna som vi köpt in? Han har lagt mest pengar men jag har betalat annat så som mattor, gardiner o smågrejer hit o dit. Vad gäller? Vad jag kunnat läsa är det som var mitt innan mitt och det som var hans är fortfarande hans. Men vad gäller med det vi köpt för att använda i vårt gemensamma boende?
    Han har haft större inkomst och betalat mer men jag har ju inga möbler kvar om han tar allt? 

    Rådgivarens svar

    2020-03-18

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Bodelning

    Den rättsliga regleringen för bodelning mellan sambos hittas i sambolagen. Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, där ingen av samborna är gifta (1§ sambolagen). När ett samboförhållande upphör har båda samborna en möjlighet att begära bodelning (8§ sambolagen), en begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphör. En bodelning förrättas mellan samborna tillsammans, det ska upprättas en handling som båda samborna ska skriva under (9:5 äktenskapsbalken). 

    I bodelningen ska sambornas samboegendom ingå. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3§ sambolagen). Det som är avgörande för om bohaget är samboegendom är vilken avsikten var när egendomen inskaffades, om egendomen var införskaffad för gemensamt bruk är det samboegendom, oavsett vem som har betalat för egendomen. Om en sambo har fått egendom i gåva, genom testamente eller arv och det finns villkorat att egendomen ska vara enskild så är egendomen inte samboegendom (4§ sambolagen).

    Med sambos gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6§ sambolagen). Till det gemensamma bohaget räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Inte heller är egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål samboegendom. 

    Reglerna om bodelning gäller så länge det inte finns ett samboavtal där samborna har kommit överens om att bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska vara samboegendom (9§ sambolagen). 

    Din situation

    Den egendomen som en sambo ägde innan samboförhållandet inleddes är den sambos egendom. Men har samborna tillsammans eller den ena sambon inskaffat bohag där avsikten var att den ska användas gemensamt är det samboegendom och ska fördelas i en bodelning. Möblerna som din sambo har införskaffat till ert gemensamma hem är därför samboegendom, samtidigt som det som du har införskaffat till ert gemensamma hem också är samboegendom. Din sambo har inte rätt att behålla alla möbler som ni har köpt in för gemensamt bruk, utan du har rätt att begära bodelning. Jag har inte tillgång till all information så jag vet inte om det finns ett samboavtal eller vilken avsikt ni hade när ni köpte bohaget, du kan därför kontakta en jurist så ni kan diskutera din situation. Om du och din sambo kommer överens kan ni enkelt genomföra bodelningen i Familjens Jurist onlinetjänst till fast pris härVill du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till bodelning mellan sambor kan du läsa det här. Du kan också boka tid med en duktig jurist hos Familjens Jurists här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden