Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Har jag rätt till värdet av halva huset när vi separerar?

    Hej.
    Jag och min sambo ska separera. Huset vi bor i är värderat nyligen till 4 miljoner. Min sambo belånade huset på 3,7 miljoner för att etablera/starta sitt företag som går bra. Nu till min fråga, kan han neka mig halva värdet av huset? Han påstår nu att jag ska ta över halva lånet. Jag kommer bli ensam vårdnadshavare av våra 2 barn då han inte kan ta hand om dem p.g.a all tid hans jobb tar. Jag har inga möjligheter att försöja barnen och få det att gå runt ekonomiskt om jag bor kvar. Jag vill därför att han köper ut mig och den enda trygghet i mitt liv blir dessa pengar. Jag har varit hemmafru i 10 år för att ta hand om barnen så han kunnat bygga upp sitt företag som bara under 2020 gick i vinst med 6 miljoner kr.

    Hoppas på att få lite klarhet av er.

    Rådgivarens svar

    2021-02-12

    Hej och stort tack att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag ska nedan försöka besvara din frågeställning så väl som möjligt genom att först ge en allmän redogörelse över din situation och därefter praktiska tips på hur du kan gå vidare.

    Samboegendom och bodelning

    Du undrar om du kommer att utfå halva värdet av din och din sambos bostad när ni separerar. När sambos separerar görs en bodelning mellan dem, där egendomen fördelas lika. Den egendom som tas upp till bodelning är samboegendom, vilket jag kommer beskriva nedan.

    Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag. Ett kriterium för att en bostad ska utgöra samboegendom är dock att den är införskaffad för gemensam användning (SamboL § 3). Du har inte angett om ni köpte huset tillsammans, eller om du flyttade in i din sambos hus som han hade innan samboförhållandet inledes. En egendom som en sambo äger innan samboförhållandet inleds anses normalt sett inte utgöra samboegendom. Däremot kan det finnas andra omständigheter som gör att bostaden ändå är att anse som samboegendom, t.ex. att den andre bidragit till kontantinsatsen eller att båda står på lånen. Det viktigaste är att avsikten för gemensamt bruk med köpet kan bevisas.  Även bohag (såsom möbler och andra husgeråd) som har köpt gemensamt ska tas med (SamboL § 3).

    En bodelning ska göras i utgångspunkt i egendomsförhållandena då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandets upphörande (SamboL § 8). Detta innebär att samboegendomens marknadsvärde ska uppskaffas vid "separationsdagen", vilket ni redan verkar ha gjort (4 milj), och att samboegendomens värde delas lika mellan er. Det är även ett krav enligt Sambolagen att begäran om bodelning framställs senast ett år efter separationen. Efter att samboegendomen upptagits ska skulder som är hänförliga till samboegendomen dras av och detta värde delas lika mellan sambosorna (SamboL § 14). 

    Medräkning av skulder?

    Du skriver att din sambo har belånat huset (som är värdet till 4 milj) med 3,7 milj till hans egna företag. Av sambolagen följer att vid beräkning av sambos andelar i samboegendomen ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som sambon har när förhållandet upphör. Om skulden inte är hänföra till samboegendomen, ska sambon dock endast på täckning i den mån betalning inte kan erhållas ur sambons enskilda egendom (SamboL § 13). Eftersom att din sambos företag inte utgör samboegendom (företaget hade dock varit gemensam egendom om ni hade varit gifta) innebär det att skulden eventuellt också är att se som en skuld "som inte är att hänföra till samboegendom". I ett sådant fall ska inte din sambos skuld på 3,7 belasta er bodelning om det finns täckning för skulden ur hans enskilda egendom. Däremot har din sambo ju belånat huset, som är samboegendom, för att få lånet till företaget. Detta gör att det finns en risk att lånet ändå kan anses vara hänförlig till samboegendomen. För att skydda dig mot en sådan situation hade ni behövt teckna ett samboavtal innan er separation där ni reglerat att skulderna inte ska vara föremål för en hälftendelning (SamboL § 9). Dock finns det möjlighet att teckna ett föravtal inför förestående bodelning där ni kan reglera detta (SamboL § 10). För att ni ska teckna ett föravtal måste ni båda dock vara överens om vad som står i avtalet. Skulle ni inte komma överens om bodelningen kan ansöka om en bodelningsförrättare förordnad av tingsrätten.

    Det är också viktigt att tänka på att när sambo belånar gemensam bostad så är ni solidariskt ansvariga för skulden gentemot banken. Att teckna ett regressavtal när ena sambon belånar gemensam bostad till eget företag är därför också att rekommendera om liknande situation uppstår i framtiden, då man däri kan föreskriva att bara ena personen är ansvarig gentemot banken för skulderna. 

    Jämkning

    Oavsett om du skulle sakna både samboavtal och föravtal finns det en ytterligare chans i lagstiftningen för att slippa att skulderna till sambons företag belastar dig, nämligen genom att bodelningen jämkas. Detta följer av SamboL § 15 där det framgår att om det är oskäligt den ena sambon ska få lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av likadelning mellan samboegendom och avdrag för hänförliga skulder, så ska den sambon få behålla mer av sin egendom. Detta innebär att du, som icke-skuldsatt sambo, kan få yrka i rätten på att du ska få behålla mer av egendomen än vad som kvarstår efter 4 milj - 3,7 milj = 300 000 /2 = 150 000 (plus likadelning mellan eventuellt bohag).

    Sammanfattning och råd till handlande

    Sammanfattningsvis ska er gemensamma bostad tas upp till bodelning och delas lika mellan er, om den var införskaffad för gemensamt bruk. Vad gäller skulderna till din sambos företag som han har belånat huset med, finns det en risk att dessa även kommer att belasta bodelningen då de är att hänföra till er gemensamma bostad. Vad du kan göra är att skriva ett föravtal med honom där det framgår att dessa skulder inte ska vara föremål för en hälftendlening. Kommer ni inte överens om detta så rekommenderar jag dig att ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad av tingsrätten som kan hjälpa er, samt att du begär jämkning av bodelningen så att du får behålla en större summa än vad som följer av hälftendelning efter avdrag av skulderna.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle du ha ytterligare frågor är du mer än välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens Jurist som har lång erfarenhet av bodelningar. Där kan ni även göra ett eget bodelningsavtal direkt online.

    Lycka till! 

     

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden