Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Före detta sambo vill inte bli utköpt ur bostaden eller medverka i en försäljning

    Hej. Min sambo flyttade ut för 9 månader sedan i samband med att vi gjorde slut. Hem till sina föräldrar. Jag har möjlighet att köpa ut honom. Haft dit två mäklare och därefter stämt av med banken och då fått ok.
    Min sambo har i stort sett gått upp i rök, aldrig deltagit i processen utan ignorerat det faktum att vi äger ett radhus ihop. Inte fått ok på att varken sälja eller köpa ut, mitt liv har på så vis pausats, då han inte meddelar hur vi ska göra. Är det ens lagligt att flytta och sen inte besvara på frågor som rör nästa steg? Misstänker att han tror att värdet av bostaden ökar ju längre tiden går. Jag har inte kommit någon vart utan fått rodda allt själv. Nu vill jag bo kvar och har den möjligheten. Efter att jag meddelade honom om vad mäklaren värderat huset till blev han besviken då han tänkt sig ca 300 000 mer. Därför har saker avstannat. Han vill ha mer för huset och antar då att han kommer kräva en försäljning.
    Han gick in med hela handpenningen då vi köpte bostaden. Hela den delen vill ha tillbaka samt vinst. Hur ser lagen ut vad gäller handpenningen? Och kan han kräva en försäljning fast jag kan köpa ut honom? Bostaden har gått upp exakt en miljon enligt mäklarna.

    Rådgivarens svar

    2019-11-16

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation där sambolagen är tillämplig.

    Försäljning av bostad vid samboförhållande
    Gällande försäljning av en bostad är huvudregeln att den ena sambon inte utan den andra sambons samtycke får sälja en bostad som utgör samboegendom (se 23 §). Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (se 3 §). Bostad som har förvärvats efter sammanlevnadens inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning och är att anse som samboegendom.

    Äger samborna tillsammans en bostad som inte utgör samboegendom tillämpas istället samäganderättslagen. Då har alla ägare rätt att begära en tvångsförsäljning av bostaden och den som vill överta bostaden kan då köpa tillbaka den på auktion (se 6 § samäganderättslagen). Det finns ingen rättighet att köpa ut den andra ägaren på något annat sätt om inte den andra ägaren samtycker till det. 

    Bodelning
    När ett samboförhållande upplöses har båda samborna rätt att begära bodelning inom ett år (se 8 §). Sambolagens regler om bodelning gäller så länge inte samborna själva avtalat om något annat genom ett så kallat samboavtal (se 9 §). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (se 8 §). Efter avdrag för skulder ska all samboegendom läggas samman för att sedan delas lika mellan samborna (se 14 §). Därefter görs en lottläggning där samborna bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan dem (se 16 §).

    Bostaden ska vid lottläggningen tillfalla den sambon med störst behov av den (se 16 § st. 2). Det som är avgörande för vem som har rätt att ta över bostaden är vem som anses som bäst behövande med hänsyn till omständigheterna. Om samborna har gemensamma barn som endast ska bo hos den ena föräldern är det oftast hen som får överta bostaden. Som omständigheter som kan vägas in vid behovsprövningen har också nämnts en sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll. 

    Din situation
    Om er bostad räknas som samboegendom har ingen av er rätt att sälja bostaden utan den andras samtycke, ni har dock rätt att begära bodelning. Om bostaden inte räknas som samboegendom kan en tvångsförsäljning ske om någon av er begär det genom en ansökan hos tingsrätten. Huruvida er bostad utgör samboegendom kan jag inte med säkerhet svara på men om ni köpt den tillsammans med syfte att bo där tillsammans räknas den som samboegendom, vilket är en stor chans med tanke på att ni äger den ihop. 

    Ansöker du om bodelning ska all samboegendom delas lika mellan er och den som är i störst behov ska överta bostaden. Jag kan inte svara på om du har mest rätt till bostaden men det är också något som ni kan komma överens om emellan er. Den som flyttar ut kommer då kompenseras med annan samboegendom eller genom betalning av pengar. Det avgörande beloppet för bostadens värde ska beräknas vid den dag då samboförhållandet upphörde, alltså för nio månader sedan. Det spelar alltså ingen roll att bostaden senare ökar i värde. 

    Hur handpenningen ska delas upp regleras inte i sambolagen, det är något ni får komma överens om själva. Om ni har avtalat om en skyldighet för dig att betala halva handpenningen eller liknande ska det gälla, annars är det han som får stå för det själv. 

    Sammanfattning och rådgivning
    Din föredetta sambo har alltså inte rätt att begära försäljning av bostaden så länge den utgör samboegendom. Eftersom ni var sambos har du rätt att begära bodelning där all er samboegendom kommer ingå om ni inte har ett samboavtal. Då du har svårt att få kontakt med din föredetta sambo kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. De kommer då kalla båda er och på så sätt kan han inte undvika att delta i processen. Tänk på att en ansökan måste göras inom ett år från att samboförhållandet tog slut. 

    Mitt råd är att du först kontaktar en jurist för att få hjälp att utföra bodelningen och se till att allting går rätt till. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet av bodelningar och familjejuridik. Läs mer om bodelning hos Familjens Jurist. Där kan du boka ett personligt möte eller skriva bodelningsavtal online samt via telefon till ett fast pris. Familjens Jurist kan även företräda dig vid en eventuell tvist om ni inte skulle komma överens och de erbjuder en timmes rådgivning via telefon till ett fast pris.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden