Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Arv under pågående skilsmässa

    Min svärmor avled den 5 oktober och min pappa den 10 oktober. Jag och min man skickade in en skilsmässoansökan den 1 november. Svärfar lever och min blivande exman och hans syster är de enda barnen. I bouppteckningen ärver svärfar alltihop.
    Min pappa var omgift så jag och mina bröder får nu ut halva arvet efter honom, eftersom hans nya fru ärver hälften. Bouppteckning är upprättad i båda fallen.
    Har min blivande exman rätt till halva mitt arv efter pappa? Spelar det roll när arvskiftet sker, eller är det dödsdatumet eller bouppteckningsdatumet som styr om han har rätt till någon del?

    Rådgivarens svar

    2021-03-27

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Ingår arvet i en bodelning?
    Vid en skilsmässa ska makars egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

    Ett arv som tillfaller någon av makarna under äktenskapet ska dom huvudregel räknas som giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen. Om maken däremot fått arvet genom testamente och det i testamentet framgått att egendomen ska tillfalla hen som enskild egendom ska arvet inte tas med i bodelningen.

    Vid vilken tidpunkt ska arvet ha kommit för att det ska ingå i en bodelning?
    En bodelning ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som råder dagen då äktenskapsskillnad väcks, alltså när skilsmässoansökan lämnas till tingsrätten (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det innebär att en bodelning alltså bara ska omfatta den egendom som makarna vid denna tidpunkt äger.

    Arvet faller vid dödsögonblicket, vilket innebär att omedelbart när arvlåtaren dör så tillfaller arvet arvtagaren. Alltså även om arvskiftet inte skett ännu och arvtagarna rent fysiskt inte fått ut sitt arv räknas arvtagaren ha fått ut arvet direkt vid dödstillfället.

    Jämkning
    Genom 12 kap. 1 § äktenskapsbalken kan en bodelning jämkas, och då ska tillgångarna fördelas på något annat sätt än att makarna delar lika på nettot av allt giftorättsgods. På vilket sätt det ska delas istället beror på situationen. För att en jämkning ska kunna göras krävs det att en likadelning enligt huvudregel är oskälig av någon i bestämmelsen angiven omständighet.

    Om en make får ett arv eller en gåva precis i slutet av äktenskapet kan detta i vissa fall vara skäl att jämka bodelningen. Det krävs dock normalt att arvet eller gåvan är en stor del av en makes giftorättsgods. Man kan alltså inte få bodelningen jämkad vid varje arv eller gåva i slutet av ett äktenskap. Arv eller gåvor som inte har någon större inverkan på det sammanlagda värdet av arvs- eller gåvotagarens giftorättsgods ska alltså inte föranleda jämkning.

    Din situation
    Eftersom din pappa avled innan du och din framtida exman lämnade in skilsmässoansökan och du har rätt att få ut arvet direkt ska arvet som huvudregel räknas till giftorättsgodset och därmed ingå i bodelningen. Det är alltså dödsdatumet som är styrande. Om din pappa däremot testamenterat egendom till dig och det där framgår att det ska vara enskild egendom ska det inte ingå i bodelningen.

    Om arvet efter din pappa är väldigt stort och det då blir en väldigt stor del av ditt giftorättsgods kan det eventuellt föranleda en jämkning av bodelningen, och då ska egendomen delas på ett annat sätt än hälften efter vad som är skäligt med omständigheterna.

    En bodelning kan vara mycket svår och mycket att hantera på egen hand. Om du vill ha hjälp eller mer råd om bodelningen kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist. Om du vill skriva ett bodelningsavtal själv kan du göra det till fast pris genom Familjens Jurists tjänst Bodelningsavtal online.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden