Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambos gemensamma bostad

    Jag och min sambo flyttade in på en hästgård gemensamt. Han stod för lånen och står som ensam ägare till gården. Vi har bott där tillsammans sen dag 1 och i 7 år. Han har nu flyttat till England och gift sig. Jag hyr huset av honom. Om han nu ska sälja huset har jag rätt till halva vinsten ? Visst gäller sambolagen för mig?

    Rådgivarens svar

    2019-05-24

    Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga. Nedan redogörs för sambolagens tillämplighet och under vilka förutsättningar man som sambo har rätt till del i den gemensamma bostaden.

    Svaret nedan utgår ifrån att det saknas ett samboavtal enligt vilket något annat ska gälla. Sambolagen (2003:376) gäller för personer som stadigvarande bor ihop under parförhållande, och som har ett gemensamt hushåll. Utifrån de presenterade förutsättningarna i frågan har du och din före detta sambo omfattats av sambolagens bestämmelser. I den gemensamma samboegendomen ingår gemensam bostad och bohag. Med gemensam bostad avses sådan bostad som förvärvades för gemensam användning. Av frågan framgår att ni anskaffade hästgården i syfte att bo på den gemensamt och att ni har gjort det i 7 år. Hästgården har därför varit er gemensamma bostad.

    Om samborna flyttar isär anses samboförhållandet ha upphört. Sambos anses ha flyttat isär om en sambo bosätter sig på annat håll. Det framgår av frågan att din före detta sambo har flyttat ut och att du hyr hästgården av honom. Därför anses samboförhållandet ha upphört. Vid samboförhållandets upphörande ska en bodelning göras på begäran av en av samborna. Det betyder att samboegendomen (alltså gemensam bostad och bohag) som utgångspunkt ska delas lika mellan samborna. Det spelar således inte någon betydande roll att det var din före detta sambo som skrev på köpehandlingen och tog upp lånen för frågan om rätten till hälften av den gemensamma bostaden. Man ser till det faktiska användandet av bostaden och inte ifall det föreligger ett samägande. Värt att notera här är dock att det krävs att man som sambo påkallar bodelning inom ett år för att en sådan ska göras. Efter att ettårsfristen har löpt ut så kan man som före detta sambo inte längre påkalla en bodelning och alltså inte få ut sin rätt. Det framgår inte av förutsättningarna i frågan hur pass länge du och din före detta sambo har bott isär. Förutsatt att det har förflutit kortare tid än ett år sedan samboförhållandets upphörande har du rätt att påkalla bodelning. Vid påkallandet är din före detta sambo skyldig att medverka till att en sådan kommer till stånd. Om ni inte kan komma överens om förutsättningarna för bodelningen eller hur fördelningen ska göras så kan en bodelningsförrättare tillsättas av domstol efter ansökan av en av er. I sådant fall kan bodelningsförrättaren hjälpa till med att fördela samboegendomen. Om du vill läsa mer om ansökan av bodelningsförrättare så kan du göra det här

    Jag hoppas att jag härmed har besvarat dina frågor. Om det uppkommer några följdfrågor eller om du känner att du vill ha vidare juridisk rådgivning gällande bodelningen så är du varmt välkommen att boka ett personligt möte, eller upprätta ett bodelningsavtal online eller via telefon. Dessa tjänster kan du ta del av här.

    Med vänlig hälsning,

    Adam Ask

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden