Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Räknas min nyinköpta lägenhet som samboegendom?

    Jag är i färd med att köpa bostadsrätt till mig själv och min dotter. Har nyligen träffat en tjej och funderar på om jag ska fråga om hon vill bo hos oss. Behöver jag skriva ett samboavtal då det är jag som står för alla lån och insatser? Om man googlar lite snabbt står det att sambolagen börjar gälla då man köper något för gemensamt bruk. Men hur definieras gemensamt bruk enligt lagen? Jag köper den ändå till mig själv och min dotter.

    Rådgivarens svar

    2019-11-23

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller enligt sambolagen och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vad räknas som samboegendom?
    Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (se 3 §). Det är endast samboegendom som ingår i en eventuell bodelning mellan samborna om förhållandet upplöses och någon begär bodelning (se 8 §). Genom en bodelning kan ena sambon också få rätt att överta en gemensam bostad om hen anses som bäst behövande av bostaden (se 16 §). En bostad ska alltså anses gemensam om den införskaffades med syfte att samborna ska bo tillsammans i den. Detta gäller oavsett vem som betalat inköpet av bostaden. Om bostaden införskaffades i nära anslutning till att samlevnaden inleddes kan det ibland anses ha skett för att bostaden skulle användas gemensamt. Dock finns det en presumtion att egendom som förvärvats före samlevnaden inte är samboegendom medan sådan som förvärvas under samlevnaden är att anse som samboegendom.

    För att undvika ett en nyinköpt bostad ska räknas som samboegendom kan ett samboavtal upprättas. Sambolagens regler om bodelning gäller nämligen endast så länge inte samborna avtalat om annat (se 9 §). Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. De formkrav som gäller för samboavtal är att det ska vara ett skriftligt avtal som undertecknats av båda samborna (se 9 § st. 2). Det behöver alltså inte vara bevittnat eller liknande.

    Sammanfattning och rådgivning
    Det finns alltså inte någon exakt definition i lagen om vad som avses med gemensamt bruk eller gemensam användning. Det som är avgörande för vad som anses som samboegendom är syftet vid inköpet. I ditt fall är syftet att köpa en lägenhet till dig och din dotter. Detta kan dock bli svårt att bevisa vid en framtida bodelning då ett bostadsköp nära inpå samlevnadens ingående brukar tolkas som att den har förvärvats för gemensam användning. Det ni kan göra är då att upprätta ett samboavtal för att säkerställa att du inte förlorar hälften av bostadens värde vid en eventuell framtida bodelning. Bostaden kommer då inte räknas som samboegendom om ni anger det i samboavtalet.

    Om du vill upprätta ett samboavtal är mitt råd att du kontaktar en jurist för att få hjälp att diskutera avtalet och se till att allting går rätt till. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet av samboavtal och familjejuridik. Du kan gärna läsa mer om samboavtal hos Familjens Jurist. Där kan du boka ett personligt möte eller skriva samboavtal online samt via telefon till ett fast pris.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden