Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan ett fritidshus som nu används som permanentbostad räknas som samboegendom?

    Hej. Jag och min sambo har separerat och jag undrar vad jag har för rätt till ekonomisk ersättning av huset då jag varit med och betalat hälften av lån och driftkostnader. Vi har inga dokument eller kontrakt skrivna överhuvudtaget, jag har bara satt över pengar på hennes konto varje månad.
    När vi träffades hade hon en bostadsrätt och jag en hyresrätt. Så hon sålde bostadsrätten och flyttade in hos mig. Senare köptes huset enbart av henne som ägare. Huset var tänkt först som fritidshus men blev senare permanent boende för oss.
    Jag hyrde ut min lägenhet under ett år men blev skriven på samma adress som henne 2/1 2017. Sedan huset köptes har det ökat i värde med 650 000:- om man ser till vad grannen lagt ut ett likadant parhus för.
    Jag tyckte att en rimlig deal var att vi skulle dela på värdeökningen. Men hon säger att hon haft kontakt med en jurist och påstår att jag inte har rätt till en krona eftersom boendet först var tänkt som fritidsboende. Så vad kan jag ha rätt till? Har nu adress ändrat i veckan till nytt boende.

    Rådgivarens svar

    2019-09-28

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation där sambolagen är tillämplig.

    Allmänt om bodelning
    Sambolagens regler om bodelning gäller så länge inte samborna själva avtalat om något annat genom ett så kallat samboavtal (se 9 §). Det är endast samboegendom som ingår i en eventuell bodelning mellan samborna om förhållandet upplöses och någon begär bodelning (se 8 §). Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (se 3 §). Detta gäller oavsett vem som betalat inköpet av egendomen. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, så som ett fritidshus, räknas inte som samboegendom (se 7 §). Efter avdrag för skulder ska all samboegendom läggas samman för att sedan delas lika mellan samborna (se 14 §). Därefter görs en lottläggning där samborna bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan dem (se 16 §). Bostaden ska då vid lottläggningen tillfalla den sambon med störst behov av den och en eventuell skifteslikvid betalas till den utflyttande parten beroende på värdet av resterande samboegendom. Uppdelningen sker antingen genom att sambon som bor kvar gör en avräkning på sin lott (se 16 §) eller betalar motsvarande belopp i pengar (se 17 §).

    Fritidshus som omvandlas till permanentbostad
    Det finns en presumtion om att egendom som införskaffats under samboförhållandet är införskaffat för gemensam användning och att egendom som införskaffats innan sambotiden inte ska anses som samboegendom. När en fritidsbostad som förvärvats för gemensam användning under sambotiden sedan blir sambornas permanentbostad är det oklart om den betraktas som samboegendom. Det finns argument som tyder på att bostaden ska ingå i bodelningen men hänsyn till det ändamål som ligger till grund för delningsreglerna. Men argument som talar emot det är att regeln kan läsas som att det avgörande för om bostaden ska utgöra samboegendom eller inte är syftet med förvärvet av bostaden vid just tidpunkten för förvärvet. En fritidsbostad är ju vid förvärvet av denna utesluten från att vara samboegendom och en förändring av nyttjandet av fritidsbostaden innebär inte att omständigheterna vid förvärvet förändras.

    Sammanfattning och rådgivning
    Jag kan alltså inte helt svara på om huset ska räknas som samboegendom eller inte då rättsläget som sagt är oklart. Om fastigheten skulle räknas som samboegendom har du rätt till ungefär halva fastighetens värde vid en bodelning, beloppet varierar beroende på storleken av resterande samboegendom. Om fastigheten inte räknas som samboegendom har du fortfarande rätt att begära bodelning för att dela på er resterande samboegendom som någon av er köpt för gemensam användning.

    Att du har betalat en del fasta kostnaden för bostaden spelar ingen roll vid en bodelning eftersom samborna då bara delar på bostad och bohag. Om betalningarna inte var ett lån behöver din sambo alltså inte betala tillbaka pengarna. Skulle du anse att betalningarna var lån är det du som måste bevisa det, vilket kan bli svårt då ni inte har något avtal eller liknande.

    Bodelning är inte helt enkelt och det är många faktorer som ska beaktas. Eftersom att rättsläget gällande din fråga är oklart är det bra att kontakta en jurist som reder ut frågan och hjälper er att få den fastställd av tingsrätten. Du får 60 minuters rådgivning till ett fast pris hos Familjens Jurist där de har jurister med stor kunskap och erfarenhet av bodelningar och familjejuridik. Där kan ni även skriva bodelningsavtal online om ni kommer överens om hur egendomen ska fördelas.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden