Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur mycket ska jag betala för att köpa ut sambo ur hus?

    seperation sambos , äger halva huset var , värdering 1425000 ., lån 920000 , kvitto på renovering 273000, inköpspris 1100000.
    hur mycket ska jag lösa ut min sambo med ?

    Rådgivarens svar

    2021-01-14

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


    Bodelning
    Om bodelning
    När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det, sambolagen 8 §. Om huset är er gemensamma bostad och om den förvärvades i syfte att ni skulle bo där tillsammans, kan ena sambon alltså köpas ut inom ramen för bodelningen. Vid bodelningen så dras skulder som hänför sig till samboegendomen av och sedan läggs värdet ihop och delas lika mellan samborna, sambolagen 13 § och 14 §. För att fastställa bodelningen upprättas ett bodelningsavtal.

    Den som inte behåller bostaden kan ersättas genom att denne får annan samboegendom till samma värde eller att den ”köps ut” av den andra. Summan som sambon då ska betala kallas för skifteslikvid. I det följande bortser jag från övrig samboegendom och skulder som eventuellt kan ingå i bodelningen. Den följande beräkningen hänför sig endast till huset och är därför bara ungefärlig för er situation.

    Hur mycket ska en sambo köpas ut för? (Skifteslikvid)
    Som jag beskrev ovan så ska lånesumman dras av från värdet av bostaden. Då är värdet på ert hus ca 505 000 kr. Överlåtelse genom bodelning är skattefritt. Beskattningen sker först vid en senare försäljning. Vid beräkningen av skifteslikvid brukar denna latenta skatt dras av. Den latenta skatten är ungefär 22 % av kapitalvinsten på bostaden om den hade sålts när ni separerar. Kapitalvinsten utgörs av försäljningspriset minskat med anskaffningsutgiften, eventuella förbättringsutgifter samt kostnader för försäljningen (till exempel mäklararvode), inkomstskattelagen 44 kap. 13 § och 14 §. Om jag utgår från de uppgifter som du skrivit är vinsten så pass liten att jag bortser från den latenta skatten i denna beräkning. Det innebär att värdet på huset efter att skulderna dragits av ska delas lika mellan er. Det är denna summa som den ena sambon bör betala för att köpa ut den andra. Det bör i ert fall röra sig om ca 252 500 kr.

    Vanligt köp
    Om ni inte vill genomföra en bodelning så kan ni göra ett vanligt köp där den ena parten köper ut den andra för hälften av marknadsvärdet (ca 712 500 kr). Då upprättas ett vanligt överlåtelseavtal. Formkraven för köp av fast egendom finns i jordabalken 4 kap 1 §. Den som säljer sin del ska betala skatt på vinsten av denna försäljning.

    Slutsats och rekommendation
    Jag kan, som ovan nämnt, inte beräkna den exakta skifteslikviden som den sambo som behåller huset ska betala för att köpa ut den andra maken. Det bör dock röra sig om ca 252 500 kr i er situation. Vill ni istället överlåta huset genom ett vanligt köp görs det genom att sambon som ska öveta huset betalar den andra sambon hälften av husets marknadsvärde. Vill ni ha vidare hjälp med bodelningen eller köpekontrakt kan jag rekommendera att ni vänder er till Familjens Jurist. Hos Familjens Jurist kan ni även upprätta ett bodelningsavtal enkelt och smidigt online.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden