Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidraget - hur ska vi göra?

    Hej!
    Har två barn, en 12, snart 13 och en dotter på snart 16.
    Dottern flyttade till pappan. Hon bodde hos mig sen hon var 10 år. Sonen bott hos pappan, men han har misskött hans vårdnaden, inte handlar kläder och saker han behöver. Nu begär han underhållsstöd och min oro är att han inte använder dessa pengar till barnen. Han tjänar trettiotvåtusen i månaden, vilket är mer än mig. Hans föräldrar har köpt allt till vår son, kläder, skor och han äter hos dom också. Detta har de sagt till mig. Sonen har sagt själv att pappa köper nästan ingen mat och han går i timmar utan att äta.
    Dotter flyttade dit för bekvämhet, bussen lämnar utanför skolan nu när hon har börjat gymnasiet och hennes pappa har inte så många regler som jag har.
    Men min son är jag orolig för. Jag undrar om underhållsstöd kan gå till hans föräldrar istället? Eller vad tycker ni? Jag fick inte någon hjälp med dottern när hon bodde hos mig som krävde mer än barnbidraget. Hur ska jag göra? Ska jag köpa kläder till barnen eller ska hans föräldrar göra detta? Mat och nöje ska han/pappan ha allt? Behöver jag gå igenom med jurist om detta? Känner bara att han tänker mer på sig själv än barnen. Rest utomlands två sommartid utan barnen, de var så besvikna. Hur ska jag resa och göra saker med barnen när allt bidrag ska gå till pappan. Dottern har sagt att hon vill vara här hos mig varje helg men nu blir det varannan när pappan får underhåll. Hon får inte gå som hon vill nu. Försäkringskassan kan inte ge mindre till han för att dottern ska vara 8 dagar mer hos mig, plus lov som vi delar av.
    Om jag behöver en jurist så var ska jag vända mig här i Åmåls kommun?

    Tack för hjälpen!

    Rådgivarens svar

    2018-10-15

    Hej! Stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor.

    Boende
    En viktig del när det gäller vårdnad är barnets rätt att vara med och bestämma i takt med dess ålder och mognad. Er dotter är som sagt 16 år och hon har därför väldigt stor rätt att vara med och bestämma själv var hon vill bo och liknande, vilket det även verkar som att hon får göra och att detta respekteras.

    Allmänt om underhållsbidrag
    Föräldrarna ska betala underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomi. Med föräldrarnas ekonomiska förmåga menas vanligtvis deras inkomst. När underhållsskyldigheten bestäms ska även barnets sociala förmåner räknas in, exempel på en sådan är barnbidraget. Om föräldrarna har det gott ställt ska även barnet ha rätt till att få ta del av detta, vilket framgår av lagstiftarens vilja vid införandet av bestämmelserna om underhållsbidrag. Om pappan har det gott ställt ska därför era barn också få ta del av detta.

    Det finns ingen bestämmelse i lag vad gäller hur stort ett underhållsbidrag ska vara eller vad det ska omfatta. De vanligaste sätten att bestämma storleken av underhållsbidraget är antingen genom att barnets faktiska levnadskostnader räknas ut eller genom att använda sig av schabloner kopplade till prisbasbeloppet baserat på tre av socialstyrelsen fastställda åldersgrupper, 0-6 år, 7-12 och 13+. Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. Underhållsbidraget varierar alltså beroende på barnens ålder utifrån denna metod. Generellt gäller att det blir rimligt att den förälder som får underhållsbidraget står för kostnader för kläderna. Däremot vid inköp av dyrare saker, så som exempelvis vinterkläder kan det kanske krävas att bägge föräldrar bidrar till detta.

    Avdrag på underhållsbidraget
    Om en förälder som ska betala underhållsbidrag har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får denna förälder vid fullgörandet av sin betalningsskyldighet räkna av dessa dygn med 1/40 av underhållsbidraget. Detta blir alltså tillämpligt gällande din dotter som ska bo 8 dagar mer hos dig.

    Underhållsstöd
    Underhållsstöd betalas ut till den förälder som barnen bor med. Om du vill att det istället ska vara era barns farföräldrar som har hand om den ekonomiska biten kan du betala underhållsbidrag till dem. Dock kan ju detta fortfarande gör att pappan ansöker om underhållsstöd ifall han inte accepterar denna lösning.

    Handlingsplan
    Kommuner tillhandahåller gratis samarbetssamtal om barns försörjning och boende. Du kan därför kontakta din kommun för att få hjälp att hitta gemensamma lösningar. Jag rekommenderar dig att vända dig dit då det verkar som att ni har en del punkter som ni behöver komma överens angående. Angående din fråga huruvida var du kan vända dig om du önskar hjälp av en jurist så har Familjens Jurist ett konto i Åmål.

    Hoppas du känner att du har fått vägledning i dina frågor.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden