Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Få rättshjälp

Vad är rättshjälp och hur ansöker man? Reglerna kring rättshjälp är ganska omfattande men några av huvudpunkterna är följande:

Om man som privatperson har ett rättsligt ärende som kräver mer än två timmars juridisk rådgivning för att lösa kan det finnas möjlighet att få rättshjälp. Rättshjälp är en statlig ersättning som täcker en del av kostnaden för att få den juridiska hjälp från en jurist som krävs. Rättshjälpen kan även täcka andra kostnader, såsom kostnad för bevisning. Den myndighet som ansvarar för att pröva ansökningar heter Rättshjälpsmyndigheten. Har man redan tvist som pågår vid en domstol, är det i stället denna domstol som prövar frågan om rättshjälp.

För att komma i fråga för rättshjälp får man inte ha ett ”ekonomiskt underlag” som överstiger 260 000 kr per år. Vid beräkning av underlaget tar man hänsyn till summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Om tvisten rör en fråga av ekonomisk art krävs det för att kunna få rättshjälp även att det ekonomiska värde som tvisten avser överstiger ett halvt basbelopp (basbeloppet år 2015 är 44 500 kr). Finns försäkring med rättsskydd, t.ex. genom hemförsäkring, ska istället denna utnyttjas.

Beviljas du rättshjälp ska du löpande under ärendets gång betala en så kallad rättshjälpsavgift. Avgiften bestäms till en procentuell andel av den totala kostnaden för ditt juridiska ombud. Resterande kostnad, upp till ett visst maxbelopp, täcks av staten. I vissa mål – dock som huvudregel inte i vårdnadsmål – kan man bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar tvisten. Viktigt att veta är att rättshjälpen inte täcker dessa kostnader.

Låter det krångligt? Det behöver det inte vara! När du vänder dig till Familjens jurist reder vi självklart tillsammans ut om du har en försäkring som kan användas eller om du är berättigad till rättshjälp. Vi hjälper även till med ansökan och kontakter med försäkringsbolag eller Rättshjälpmyndigheten.

Familjens jurist är Sveriges största juristbyrå och vi finns i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Våra över 240 medarbetare har en unik samlad kompetens inom det rättsliga område vi brinner för – familjerätt.

Citera oss gärna, men ange källan.

Få rättshjälp

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*