Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Fastighetsrätt

    Att köpa en fastighet är en stor och viktig affär i livet. Både vad gäller känslor, livsmiljö och pengar. Mycket står på spel och det är mycket att känna till för allt ska bli rätt.

    Köp, försäljning eller gåva av fast egendom

    Vid köp eller försäljning av fast egendom finns en hel del detaljer som man måste tänka på, såsom vem som bär ansvaret för egendomen, i vilken mån är säljaren eller köparen ansvarig för fel som upptäcks efter köpet eller vad händer om egendomen inte stämmer överens med vad köparen trott sig köpa.

    En av de viktigaste frågorna vid köp av fast egendom är köparens undersökningsplikt, det vill säga köparens eget ansvar att undersöka egendomen innan köpet. Det som en köpare har upptäckt, eller hade kunnat upptäcka, innan köpet kan inte hävdas vara ett fel på egendomen gentemot säljaren. Frågan om fel i fastighet är en av de vanligaste tvisterna mellan privatpersoner som prövas i svenska domstolar.

    Vid gåva av fast egendom vill givaren ofta ställa särskilda villkor på mottagaren, vissa villkor som till exempel nyttjanderätt för givaren är ett vanligt villkor. Även villkor som begränsar mottagarens rätt att sälja egendomen till annan är vanliga.

    Vid såväl försäljning, gåva och byte måste skattekonsekvenser beaktas.

    Överlåtelse av fast egendom

    Vid överlåtelse av fast egendom, vare sig det är köp, gåva eller byte, finns det krav på att överlåtelsen ska uppfylla tydligt angivna formella krav. Ett avtal om överlåtelse av fast egendom måste vara upprättat skriftligen och innefatta ett klart och tydligt uttryck för överlåtarens vilja att överlåta egendomen, den så kallade överlåtelseförklaringen. Det krävs även att samtliga andra villkor för överlåtelsen är med i det skriftliga avtalet, i annat fall är villkoren ogiltiga.

    Överlåtelse kan även ske genom bodelning och vid arvskifte, där formkraven är något annorlunda och där skattekonsekvenserna kan vara av stor betydelse. Kontakta en jurist i god tid innan överlåtelse ska ske för en noggrann genomgång av de alternativ som kan stå till buds.

    Behöver du hjälp med värdering eller försäljning av bostad?

    Vi samarbetar med flera mäklare som vi har stort förtroende för och kan ordna en kontakt med mäklare för ett första samtal om värdering och eventuell försäljning av bostaden. Det är ett helt förutsättningslöst samtal och du bestämmer själv om du därefter vill anlita vår samarbetspartner eller inte. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

    Vi hjälper dig med allt inom fastighetsrätt

    Innan du gör ditt livs största affär – ta reda på vad juridiken säger genom att konsultera en jurist. Familjens Jurist kan även hjälpa dig att upprätta överlåtelseavtal vid köp, gåva eller byte.

    Behöver du ett köpebrev eller köpekontrakt?

    Ett köpebrev används som ett kvitto på att köpeskillingen har betalats och skrivs under i samband med att tillträde ges till köparen av fastigheten. När du överlåter eller köper en fastighet behöver det finnas ett köpekontrakt. Kontraktet reglerar bland annat frågor om pris och ansvar vid eventuella fel. På vår plattform Legalite kan du enkelt upprätta både köpebrev och köpekontrakt helt kostnadsfritt.

    Sommarstuga med flaggstång
    Se vår film om

    Hantverkartjänster

    Se vår film om

    Fel i fastighet

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden