Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Fastighetsrätt

    Att köpa en fastighet är en stor och viktig affär i livet. Både vad gäller känslor, livsmiljö och pengar. Mycket står på spel och det är mycket att känna till för allt ska bli rätt.

    Köp, försäljning eller gåva av fast egendom

    Vid köp eller försäljning av fast egendom finns en hel del detaljer som man måste tänka på, såsom vem som bär ansvaret för egendomen, i vilken mån är säljaren eller köparen ansvarig för fel som upptäcks efter köpet eller vad händer om egendomen inte stämmer överens med vad köparen trott sig köpa.

    En av de viktigaste frågorna vid köp av fast egendom är köparens undersökningsplikt, det vill säga köparens eget ansvar att undersöka egendomen innan köpet. Det som en köpare har upptäckt, eller hade kunnat upptäcka, innan köpet kan inte hävdas vara ett fel på egendomen gentemot säljaren. Frågan om fel i fastighet är en av de vanligaste tvisterna mellan privatpersoner som prövas i svenska domstolar.

    Vid gåva av fast egendom vill givaren ofta ställa särskilda villkor på mottagaren, vissa villkor som till exempel nyttjanderätt för givaren är ett vanligt villkor. Även villkor som begränsar mottagarens rätt att sälja egendomen till annan är vanliga.

    Vid såväl försäljning, gåva och byte måste skattekonsekvenser beaktas.

    Överlåtelse av fast egendom

    Vid överlåtelse av fast egendom, vare sig det är köp, gåva eller byte, finns det krav på att överlåtelsen ska uppfylla tydligt angivna formella krav. Ett avtal om överlåtelse av fast egendom måste vara upprättat skriftligen och innefatta ett klart och tydligt uttryck för överlåtarens vilja att överlåta egendomen, den så kallade överlåtelseförklaringen. Det krävs även att samtliga andra villkor för överlåtelsen är med i det skriftliga avtalet, i annat fall är villkoren ogiltiga.

    Överlåtelse kan även ske genom bodelning och vid arvskifte, där formkraven är något annorlunda och där skattekonsekvenserna kan vara av stor betydelse. Kontakta en jurist i god tid innan överlåtelse ska ske för en noggrann genomgång av de alternativ som kan stå till buds.

    Vi kan hjälpa till

    Innan du gör ditt livs största affär – ta reda på vad juridiken säger genom att konsultera en jurist. Familjens Jurist kan även hjälpa dig med att upprätta överlåtelseavtal vid köp, gåva eller byte.

    Måste fastigheten skiftas för att undvika förmånsbeskattning?

    Fråga

    Sedan min fars bortgång 1985 har vår mamma suttit kvar i villan i ett så kallat orubbat bo. Nu kräver skattemyndigheten att dödsboets fastighet måste skiftas för att mamma inte ska beskattas för en bostadsförmån och råka ut för en rejäl skattesmäll. Kan detta verkligen vara rätt?

    Svar

    Ja, det är korrekt och det har blivit allt vanligare att skatteverket intresserar sig för dödsbon som äger fritidshus och villor. Dödsboet efter din far kan inte äga privatbostaden längre än till den 31/12 tredje året efter det din far avled. Därefter betraktas fastigheten som näringsfastighet vilket, efter avdrag för utgifter för fastigheten, kan leda till beskattning av bostadsförmån med inkomstskatt och särskild löneskatt. Dessutom kan kapitalvinstskatten vid en försäljning bli högre!

    Vilken betydelse har delad lagfart?

    Fråga

    Vi har fått en uppmaning från en advokatbyrå att ordna med delad lagfart på vårt radhus. Måste man anlita jurist för detta eller kan man själv ansöka och i så fall vem ska skrivelsen skickas till? Vi är två pensionärer som varit gifta sedan 1953 och har två gemensamma barn. Vilken betydelse har den delade lagfarten i jämförelse med som vi har det nu då endast mannen står för lagfarten?

    Svar

    Lagfarten är en registrering av äganderätten till ert radhus. Det är alltså ägandet av ert radhus som ni vill förändra. Det finns flera skäl till varför det är bra att båda står som ägare. Bland annat kan ni båda utnyttja ROT-avdraget och skulle maken bli svårt sjuk är det bra om makan kan få ta del av köpeskillingen vid en försäljning av fastigheten. Överlåtelse kan ske genom gåva eller bodelning. Eftersom det är en hel del formalia förknippat med överlåtelse av fast egendom och ofta får ekonomiska olika konsekvenser för er, så är det viktigt att det görs på rätt sätt. Ni bör absolut ta hjälp av en jurist för att utreda vad som blir bäst just i er situation.

    Sommarstuga med flaggstång
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden