Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Bostadsrättsjuridik

    Om du bor i bostadsrätt, eller avser köpa eller sälja en bostadsrätt kan Familjens Jurist hjälpa dig. Alltifrån att upprätta och tolka avtal/kontrakt till att företräda dig vid en eventuell tvist om felansvar med säljaren eller köparen, eller om du har en konflikt med bostadsrättsföreningen.

    Vad är en bostadsrätt?

    Att äga och bo i en bostadsrätt skiljer sig mycket jämfört med att äga en fastighet eller hyra en bostad. För att bli ägare till en bostadsrätt räcker det inte med att köpa den av någon – du måste även beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det beror på att du som ägare till en bostadsrätt innehar en viss andel av en ekonomisk förening; dvs bostadsrättsföreningen. Föreningen är en juridisk person som i sin tur äger fastigheten och genom din andel i föreningen har du rätt att nyttja en lägenhet. Du äger alltså inte väggarna, golvet eller någon annan del av fastigheten men du har rätt att nyttja det mot att betala en avgift till bostadsrättsföreningen för förvaltningen.

    Bostadsrättsföreningen företräds av en styrelse som tillsätts genom val vid föreningsstämman. Styrelsens uppdrag är att sköta den löpande förvaltningen i enlighet med bostadsrättslagen, stämmans beslut, och vad som anges i föreningens stadgar.

    Vem ansvarar för fel?

    Säljaren ansvarar för fel i en såld bostadsrätt i två år efter köparens tillträde. Utgångspunkten är att lägenheten köps i det skick den faktiskt är vid undertecknandet av överlåtelseavtalet.

    Om köparen och säljaren inte kan komma överens kan de i köplagens felregler hitta vägledning. Först ska man avgöra om felet kunde ha upptäckts innan köpet. Vad som ska bedömas är om att det hade varit möjligt att upptäcka eller förutspå felet. För det andra så krävs det att felet är så stort att det går att anta att det hade påverkats bostadsrättens marknadsvärde om det hade varit känt innan köpet. Uppfylls båda de förutsättningarna har köparen rätt till ersättning från säljaren. På vår plattform Legalite kan du göra en kostnadsfri inledande bedömning för att se om det eventuellt föreligger ett fel som du kan få ersättning för.

    Att själv hantera en tvist om felansvar kan vara mycket komplicerat, därför rekommenderar vi att man vänder sig till en kunnig jurist. Ett tips är att undersöka om det finns möjlighet till rättsskydd genom sin hemförsäkring. Då kan rättsskyddet bekosta merparten av kostnaden för att anlita en jurist.

    Nyproduktion av bostadsrätter

    Vid nyproduktion av bostadsrätter råder ibland förvirring om vem som är ansvarig för vad. Är det byggbolaget, bostadsrättsföreningen eller du som köpare? Dessutom används ofta tre olika former av avtal under ett nyproduktionsprojekt; bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal. Det är viktigt att avtalen är korrekt formulerade och är skapade under rätt förutsättningar. Annars är risken att avtalen är ogiltiga.

    Både rättigheter och skyldigheter

    Som ägare av en bostadsrätt har du både rättigheter och skyldigheter mot bostadsrättsföreningen. De viktigaste skyldigheterna är att betala avgiften och följa de stadgar och ordningsregler föreningen har. Missköter du dig och inte följer föreningens stadgar och ordningsregler kan det leda till att du blir av med din andel i föreningen och blir tvungen att sälja bostadsrätten och flytta.

    En rättighet du har som bostadsrättsägare är att bostadsrättsföreningen ska vara ansvarig för att den löpande driften sköts av regelverket så att det boende är tryggt och att din ekonomiska insats i föreningen är skyddad.

    Överlåta en bostadsrätt och medlemskap

    Att överlåta en bostadsrätt, det vill säga att sälja, köpa, ge bort eller genom bodelning överföra, är omgärdat av regler vilket du som överlåtare eller mottagare måste sätta dig in i. Det kan vara frågor om innehållet och villkoren i köpekontrakt eller gåvobrev eller vilka villkor föreningen har för att någon ska kunna bli medlem i föreningen. Det finns även andra regler att ta hänsyn till vid överlåtelse genom bodelning.

    Köparen, eller mottagaren, av bostadsrätten måste bli medlem i bostadsrättsföreningen för att överlåtelsen ska bli giltig. Det finns ett fåtal undantag till kravet på medlemskap, men normalt sett ska en ansökan göras till styrelsen som därefter får pröva sökandens förutsättningar att beviljas medlemskap. Om du skulle nekas medlemskap och anser att föreningen inte gjort en korrekt bedömning i enlighet med bostadsrättslagen eller stadgarna har du vanligtvis möjlighet att överklaga det beslutet. 

    Behöver du hjälp med värdering eller försäljning av bostad?

    Vi samarbetar med flera mäklare som vi har stort förtroende för och kan ordna en kontakt med mäklare för ett första samtal om värdering och eventuell försäljning av bostaden. Det är ett helt förutsättningslöst samtal och du bestämmer själv om du därefter vill anlita vår samarbetspartner eller inte. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

    Vi kan hjälpa dig med bostadsrättsjuridiken

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt det juridiska som hör ihop med ägande, köp och överlåtelse av bostadsrätt. Om du vill skriva ett överlåtelseavtal på egen hand kan du göra det kostnadsfritt via vår plattform Legalite.

    Par i lägenhet
    Se vår film om

    Hantverkartjänster

    Se vår film om

    Försäljning av bostadsrätt

    Se vår film om

    Fel i bostadsrätt

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden