Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Instruktioner och kompletterande information om skuldebrev

    Allmänt om dokumentet

    Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de Allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

    Olika varianter av skuldebrev

    Skuldebrev finns i två varianter; enkla respektive löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är endast ett bevis på att det finns en skuld. Om betalning redan har erlagts, är skuldebrevet utan värde. Ett löpande skuldebrev är däremot frikopplat från det underliggande åtagandet det vill säga att det inte går att göra invändningar som har att göra med uppkomsten till skulden. Skuldebrevet blir också ett värdepapper så det är viktigt att skuldebrevet återfås och förstörs i samband med betalningen. Det är vanligtvis endast kreditinstitut som banker och liknande som använder löpande skuldebrev. I den situationen som mallen tar sikte på är det knappast aktuellt och bör inte användas om man inte helt förstår innebörden av det. Här finns därför inte något sådant val, utan här skapas ett enkelt skuldebrev.

    Alternativt skuldebrev

    Skuldebrevet familj är lite mildare i sin utformning jämfört med det ”vanliga” skuldebrevet. Skillnaden mellan de båda är att man i det ”vanliga” skuldebrevet kan kräva ränteskillnad vid förtida inlösen, kan acceptera en överlåtelse av fordran, får lite hårdare reglering av dröjsmål i betalningen.

    Preskriptionsavbrott

    En skuld till en privatperson förfaller och är inte längre giltig om det gått mer än tio år och ingen påminnelse av något slag gjorts om skulden, så kallat preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott sker när man exempelvis betalar ränta eller amortering eller på något sätt blir påmind om skulden. Om det inte ska betalas någon ränta eller amortering löpande på skulden bör du därför vara uppmärksam på att skulden måste aktualiseras på något sätt under kommande tioårsperiod för att inte riskera att bli ogiltig.

    Hur man driver in en skuld

    Om man vill driva in en skuld, och den som enligt skuldebrevet är betalningsskyldig (gäldenären) vägrar att betala, ska man vända sig till Kronofogdemyndigheten och lämna in en ansökan om betalningsföreläggande enligt bestämmelserna i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

    Bevittning

    De personer som bevittnar dokumentet bör vara över 18 år och ska fullt ut förstå betydelsen av vittnesbekräftelsen. De bör inte heller vara närstående eller på något sätt berörda av dokumentet.

    Rent praktiskt går det till så att dessa personer ska närvara i samband med undertecknandet av dokumentet och skriva på sin bevittning i direkt anslutning till parternas undertecknande.

     

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden