Hoppa till innehållet

Instruktioner och kompletterande information för gåvobrev

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning.

Gåva av lös egendom

En gåva av bostadsrätt, som är lös egendom, fullbordas genom att bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen. När det gäller lös egendom såsom exempelvis en tavla, bil eller möbel fullbordas gåvan när egendom överlämnas till gåvotagaren. På samma sätt ska gåva av pengar i form av kontanter överlämnas till mottagaren. Lös egendom som inte är fysiskt materialiserade, såsom pengar på konto eller aktier utan aktiebrev, fullbordas när pengarna förts över till mottagarens konto samt då överlåtelsen av aktierna registreras. Det viktiga med denna fullbordan är att överlåtelsen då blir giltig mot utomstående (mot tredje man). Om givaren dör eller hamnar på obestånd finns annars risk för att gåvotagaren inte får ut sin gåva. Om givaren går i konkurs finns visst kompletterande skydd för givarens borgenärer, de som givaren är skyldig pengar. Även om gåvan verkligen överlämnats och därmed fullbordats, finns ett antal tidsfrister uppställda som innebär att återvinning kan göras i vissa fall, vilket innebär att gåvan kan behöva lämnas tillbaka.

Kringgående av lagstiftning ger problem

Om gåvan har lämnats i syfte att försöka kringgå lagregler finns risk för att gåvan inte anses giltig och tillgångarna kan då komma att krävas tillbaka. Det kan till exempel vara fallet om givaren försöker komma undan krav på bodelning från make/maka/partner/sambo genom att till andra personer ge bort tillgångar med giftorätt respektive bodelningsrätt eller om givaren försöker undgå betalningskrav och risk för utmätning genom att ge bort sina tillgångar till andra personer.

Om du som givare har flera barn, men endast avser att ge en gåva (av visst betydande värde) till ett av dina barn, aktualiseras regler om förskott på arv.

Bevittning

De personer som bevittnar dokumentet ska vara över arton år och fullt ut förstå betydelsen av vittnesbekräftelsen. De bör inte heller vara närstående eller på något sätt berörda av dokumentet.

Rent praktiskt går det till så att dessa personer ska närvara i samband med undertecknandet av dokumentet och skriva på sin bevittning i direkt anslutning till parternas undertecknande.

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden