Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Instruktioner och kompletterande information om fullmakt bostadsaffär

    Allmänt om dokumentet

    Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

    Giltighetstid

    När en fullmakt inte är begränsad till viss tid utan gäller på obestämd tid måste den återkallas för att upphöra gälla. Det görs enklast genom att den som givit ut fullmakten återtar och förstör den.

    Svensk lagstiftning

    Dokumenten är upprättade utifrån svenska rättsregler. Om någon av personerna eller båda är utländska medborgare, bosatta utomlands eller kommer att bosätta sig utomlands, samt om parterna vill avtala om att tillämpa något annat lands lag bör ni alltid kontakta jurist för juridisk rådgivning.

     

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden