Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Trygga min framtid

    Kan jag få hela min pension beskattad i Thailand och inte i Sverige?

    Jag är svensk pensionär, bosatt i Thailand sedan 2009 och utskriven från Sverige sedan 2011. Tidigare har jag betalat Sink-skatt, men fr.o.m. i år betalar jag enligt IL, vilket qr mer förmånligt för mig. All min inkomst kommer från Sverige i form av Allmän pension samt några tjänstepensioner. Jag har ingen privat pensionsförsäkring. Min fråga är om jag, med bakgrund av det dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Sverige och Thailand, kan begära att få beskatta hela min pension i Thailand och inte beskattas i Sverige?

    Rådgivarens svar

    2018-07-07

    Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse över vad som gäller. Relevanta bestämmelser finns i inkomstskattelagen (IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (Sink), lagen om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Thailand och i själva avtalet som går att hitta på skatteverkets hemsida, jag bifogar även det här.

    Allmänt om beskattning på pensionen

    Om du får pension från Sverige så ska du betala skatt i Sverige på pensionen, även om du bor i ett annat land. Skattens storlek beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Mot bakgrund av att du förklarar att du har beskattats enligt Sink förut så drar jag slutsatsen att du betraktas som begränsat skattskyldig i Sverige. Som begränsat skattskyldig kan välja att antingen beskattas enligt IL eller enligt Sink. Av din fråga framgår att du har valt IL.

    Väljer man att beskattas enligt IL följer rätten till personliga avdrag, exempelvis grundavdrag. Detta förutsätter att minst 90 procent av den totala förvärvsinkomsten härstammar från Sverige, se 63 kap. 2 § IL. Du uppfyller detta krav.

    Väljer man istället att beskattas enligt Sink så framgår det av 6 § p. 6 Sink att inkomst som är undantagen beskattning i ett dubbelbeskattningsavtal undantas skatteplikt i Sverige. Därför finns det anledning att undersöka vad som står i skatteavtalet. 

    Skatteavtalet mellan Sverige och Thailand

    Enligt skatteavtalet finns det inget hinder mot att den allmänna pensionen beskattas i Sverige, se art. 21 p. 3. Huruvida inkomsten beskattas i Thailand beror på hur deras lagstiftning ser ut, vilket jag dessvärre inte kan uttala mig om. Tjänstepension som betalas ut från Sverige kan endast beskattas i Sverige, se art. 18 p. 2a.

    För att undvika dubbelbeskattning i Thailand ska den skatt som erlagts i Sverige avräknas från det som betalas i Thailand, se art. 23 p. 2. Detsamma gäller för den skatt som ska betalas i Sverige, avräkning för skatt som erlagts i Thailand ska ske, se art. 23 p. 3.

    Slutsatsen av skatteavtalet är att pensionen inte är undantagen beskattning i Sverige, däremot är avräkning möjlig.

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis kan sägas att du, som begränsat skattskyldig, kan välja att bli beskattad enligt IL eller Sink. Skatteavtalet mellan Sverige och Thailand medger inget undantag för beskattning av pension i Sverige, oavsett beskattningsval. Således kan du inte välja att endast beskattas i Thailand avseende din pension. För att undvika dubbelbeskattning ska avräkning ske i båda länderna. 

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss. Om ni skulle vilja ha ett djupare svar angående din skattesituation så kan ni även boka en tid med en av våra erfarna jurister här.

    Med vänliga hälsningar,

    Kristine Hökerberg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden