Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Vilka släktingars efternamn kan man byta till?

    Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall...
    Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

    Rådgivarens svar

    2020-12-10

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt rörande ändring av efternamn, för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare.

    Ansökan om namnbyte
    Regler om att ändra sitt efternamn finns i lag (2016:1013) om personnamn (NamnL). Ett efternamn är ett personnamn enligt 1 § NamnL och kan enligt 3 § NamnL ändras genom en ansökan till Skatteverket.

    Enligt 37 § NamnL ska ansökan innehålla uppgifter om sökandens nuvarande namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det namn som man vill byta till och det som gör att man ska få byta till namnet.

    Byte till ett efternamn i släkten
    Enligt 18 § NamnL får en person byta till ett efternamn som funnits i hans eller hennes släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka räknat från personens föräldrar.

    En person får också byta till ett efternamn som lagligen bärs eller lagligen har burits av av minst 2 000 personer enligt 16 § NamnL.

    Din situation
    Jag förstår det som att du vill byta till din mormors morfars mors efternamn. Då krävs det att det är minst två generationer som burit namnet som är maximalt fyra generationer bakåt räknat i rakt uppstigande led från dina föräldrar.

    Räknat från dina föräldrar blir alltså generationerna på detta sätt:
    1. Din mor
    2. Din mormor
    3. Din mormors mor
    4. Din mormors morfar
    5. Din mormors morfars mor

    Jag förstår det som att det är den femte generationen räknat från dina föräldrar som har burit efternamnet och det uppfyller alltså inte lagkravet som finns i 18 § NamnL. Rörande kravet på att det ska burit av minst två generationer som finns i samma paragraf antar jag inte heller är uppfyllt då du inte skulle behöva gå så långt tillbaka.

    Det finns dock ytterligare en möjlighet att byta efternamn och det är om namnet bärs eller har burits av minst 2 000 personer.

    Rekommendation
    Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket om du önskar vidare hjälp i ditt ärende, exempelvis för att se om det finns en möjlighet att byta efternamn med hjälp av 2 000-personersregeln i 16 § NamnL.

    Eventuellt kan du fråga dina närmare släktingar som uppfyller genrationskravet om de kan tänka sig att byta till din mormors morfars mors efternamn för att efternamnet på så sätt ska närma sig din generation. Värt att nämna är att vissa ansökningar om byte av efternamn är gratis, exempelvis för att byta till sina föräldrars efternamn, medan andra kostar pengar. Vilka ansökningar som är avgiftsbeglagda och vad det kostar framgår på Skatteverkets hemsida.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Teamledare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden