Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Skillnaden mellan "snatteri", stöld och rån

    Vad är skillnaden på snatteri och stöld? Samt vad är skillnaden på rån och stöld?

    Rådgivarens svar

    2019-01-30

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Den rättsliga regleringen för dessa olika brott hittar du i Brottsbalken (BrB). Jag kommer nedan att redogöra för de olika brotten i tur och ordning och därefter förklara skillnaden.

    Snatteri
    Snatteri hette tidigare det brott som numera heter ringa stöld. Brottsbeteckningen ändrades den 1 juli 2017 men ingen saklig ändring har gjorts. Brottet hittar du i 8 kap 2 § BrB. Ringa stöld kallas det då ett tillgreppsbrott enligt 8 kap 1 § BrB är att anse som ringa. Ett stöldbrott är att anse som ringa om det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet föranleder det. Vid till exempel okomplicerade butiksbrott brukar en värdegräns på 1000 kr användas för att bedöma om en stöld är att anse som ringa eller som stöld av normalgraden. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

    Stöld
    Stöld regleras i 8 kap 1 § BrB, där det fastställs under vilka förutsättningar en besittningskränkning av en lös sak kan innebära stöld. Om någon olovligen tar en sak som tillhör någon annan än gärningsmannen med avsikten att tillägna sig det, så att tillgreppet innebär skada, kan man dömas till stöld. Straffet är fängelse två år. Det finns även en tredje grad av brottet stöld, nämligen grov stöld (8 kap 4 § BrB). Då rör det sig om olika omständigheter kring gärningen som gör att brottet bör anses som grov stöld, istället för stöld av normalgraden. Det rör sig då om exempelvis särskild hänsynslöshet, såsom intrång i en bostad eller om gärningsmannen varit försedd med vapen.

    Rån
    Ett rån är ett egendomsbrott som dessutom består i brott mot person. Rån regleras i 8 kap 5 § BrB och det finns tre olika situationer som kan falla in under brottet rån:

    1. Ett stöldbrott som genomförs i samband med våld mot en person eller hot mot en person som innebär trängande fara.

    2. När en gärningsman först begår en stöld och därefter när denne ertappas på bar gärning, sätter sig motvärn och hotar eller begår våldshandlingar.

    3. När någon genom våld eller hot som innebär trängande fara tvingas till handling eller underlåtenhet som innebär förmögenhetsöverföring.  

    Rån innebär alltså någon form av stöld i samband med hot eller våld. Straffet är fängelse lägst ett och högst sex år.

    Sammanfattning
    Skillnaden mellan snatteri (ringa stöld) och stöld är alltså till stor del att omständigheterna skiljer sig åt på så sätt att mildare brott istället kan falla under brottet ringa stöld och därmed är straffet lägre. Skillnaden mellan stöld och rån är istället att rån även innebär någon form av hot- eller våldssituation i samband med ett egendomsbrott. .

    Dessa svar är väldigt förkortade, men jag hoppas att du förstod skillnaden mellan de olika brotten!

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden