Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Säkerhetsföreskrifter för pool

    Hej, vi har en pool på vår tomt som vi har byggt ett staket runt om med låst grind enligt regelverket. Jag undrar nu om vi blir skadeståndsskyldiga om vi mot förmodan skulle glömma att stänga grinden till poolområdet. Jag tänker främst på om någon tar sig in och ramlar ner i poolen och gör illa sig eller om något ännu allvarligare händer?

    Med vänlig hälsning
    Nina

    Rådgivarens svar

    2017-07-10

    Hej Nina! Tack för att du väder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    En pool är jättehärligt att ha, men det är också en presumtiv fara varför poolägaren har ansvar för att säkerheten i och runt om poolen garanteras. Drunkningsolyckor är vanligt bland små barn och det är därför viktigt att man följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och vad som kan hända om någon skulle ramla ner i poolen.

    Poolen ska förses med en skyddsanordning
    Bestämmelser om skydd mot drunkning hittar du i Boverkets byggregler och i ordningslagen. En pool som är djupare än 20 centimeter måste ha ett staket runt som är minst 90 centimeter högt, se Boverkets byggregler 8:951. Det ska vara ett staket som ett barn inte kan klättra över eller igenom, det ska därför vara tätt och stabilt. Om det finns en grind bör den förses med lås. Det finns även andra godkända anordningar så som skyddsnät. Ägaren till poolen ansvarar för att säkerhetsåtgärderna vidtas, se 3 kap 5 § ordningslagen.  

    Skadeståndsskyldighet?
    Om staketet till poolen har en grind måste den vara stängd och bör även låsas. Skulle ni glömma att stänga grinden kan ni bli skadeståndsskyldiga enligt skadeståndslagen. Att glömma att stänga grinden utgör vårdslöshet i skadeståndslagens mening vilket är en grund för skadeståndsskyldighet för personskada. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer presumeras det att den som inte följer säkerhetsföreskrifter har varit vårdslös.

    Det är därför viktigt att stänga grinden ordentligt då det är ert ansvar som poolägare att se till att ingen obehörig (speciellt barn) kan ramla ner i poolen. Om grinden hålls stängd och ert staket uppfyller kravet enligt Boverkets regler kan ni inte bli skadeståndsskyldiga om någon skulle bryta sig in och ramla ner i poolen.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

    Vänliga hälsningar,
    Sofia Berg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden