Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Medverkan till brott

    Hejsan! Om man på något sätt assisterar någon till att begå ett brott , ex misshanel, och gärningsmannen senare fortsätter utan ens hjälp, är det möjligt att gärningsmannen kan dömas för ex grov misshandel och en själv för medhjälp till ringa/ normalgraden misshandel? 

    Rådgivarens svar

    2018-06-09

    Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse över vad som gäller.

    Jag förstår frågan som att du undrar om den som medverkar till ett brott och den som utför ett brott kan dömas på olika sätt. Den bestämmelse som aktualiseras beträffande medverkan till brott är 23 kap. § 4 brottsbalken, BrB.

    Medverkan till brott

    I bestämmelsen om medverkan så skiljer man på de som har utfört själva gärningen och de som på något sätt har främjat gärningen. För att medverkan ska anses föreligga så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Först och främst så måste det finnas ett brott att medverka till, ett så kallat medverkansobjekt. Som exempel kan vi ta misshandel som är brottsligt enligt 3 kap. 5 § BrB. Personen måste sen också ha främjat gärningen på något sätt. Det kan ske både fysisk och psykiskt, till exempel genom att hålla fast den som misshandlas eller att personen har planerat själva utförandet. Slutligen måste personen ha haft uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till främjandet av brottet.

    Man brukar säga att ribban för medverkan är ”hård och låg”. Det krävs med andra ord inte mycket för att medverkan till ett brott ska föreligga. Huvudregeln är att straff ska drabba alla som har medverkat till ett brott och inte bara den som har utfört själva gärningen. Vilket brott den medverkande döms till påverkas av vad denne hade uppsåt till. Det är inte ovanligt att de inblandade döms för olika brott och till olika straff beroende på hur framträdande deras roller har varit. Ett tydligt exempel från praxis är Rockfallet som utvecklas nedan.

    ”Rockfallet”

    Om den medverkande endast har uppsåt (vett och vilja) till ringa misshandel och gärningspersonen begår en grov misshandel så kan det resultera i att de döms till misshandel av olika grader. Detta illustreras i Rockfallet då gärningspersonen dömdes till rån medan den medverkande dömdes till medhjälp till misshandel. Medhjälpen bestod i att den medverkande tog emot och höll gärningspersonens rock medan gärningspersonen sedan misshandlade och stal från den utsatte.

    Sammanfattning

    För att medverkan ska föreligga så måste det finnas ett brott att medverka till, personen måste ha främjat brottet och denne måste ha haft uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till främjandet. Det krävs inte mycket för att anses ha medverkat vilket framgår av Rockfallet. Straffet för de medverkande ska utgå från vad deras uppsåt täcker. Det är fullt möjligt att den som utför gärningen och den som har medverkat döms för olika brott.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss.

    Med vänliga hälsningar,

    Kristine Hökerberg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden