Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Hot och förtal av kollegor

    Hej 

    Jag har blivit förtalad och hotad av en medarbetare på Facebook . Personen har skriva kränkningar om mig som person andra har även hakat på i kommentarer där man skriver nedlåtade om mig som person , jag är även namngiven i alla påstående .tex en djävla dåligt fungerande hjärna , tampats med långt farliga individer " där han namnger mig", nu sket hon i det blå skåpet , Bitch is going down, I`m coming for you .... 
    Jag blev i dag kontaktad av min fd chef som undrade vad jag skall gör , eftersom jag inte har känt till detta förrän idag vet jag inte . Kan jag göra en polisanmälan , kan arbetsgivaren göra en polisanmälan om förtal av med arbetare ,. ska jag skaffa mig en advokat.  

    Rådgivarens svar

    2017-09-06

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå tillväga.

    Allmänt om olaga hot:

    Till olaga hot döms den som lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som syftar till att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade personen enligt 4:5 brottsbalken (BrB). En arbetsgivare är skyldig att se till att hot inte förekommer på arbetsplatsen. Det ingår i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Brottet olaga hot faller under allmänt åtal vilket innebär att polisen kan undersöka brottet och åklagaren kan väcka åtal även om målsägande (den som brottet har begåtts mot) inte väcker åtal.

    Tillämpning i ditt fall:

    I ditt fall nämner du att du har blivit utsatt för hot av dina kollegor på Facebook. I detta fall vet jag inte riktigt vad de har hotat dig med. För att olaga hot ska föreligga måste de ha hotat dig med brottslig gärning som syftar till att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Det kan exempelvis handla om hot om att skada dig eller liknande. Hoten har skett på Facebook och inte på arbetsplatsen varför arbetsgivaren inte har så vidsträckt ansvar att utreda eller anmäla detta. Du kan däremot själv välja att polisanmäla händelsen.

    Allmänt om förtal:

    Brottet förtal regleras i 5:1 BrB. Förtal begås av en gärningsman som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Brottet är fullbordad så snart uppgiften har kommit till tredje mans kännedom. Det krävs ingen bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning utan det räcker att det är fråga om nedsättande uppgifter. Uppgiften ska vara nedsättande för den beskylldes goda namn och rykte. Utgångspunkten för bedömandet är den sociala värderingen på den beskylldes ort och inom den egna personkretsen. Det kan räcka att uppgiften är nedsättande för den beskylldes anseende i de särskilda kretsar som denne tillhör. Förtal faller inte under allmänt åtal utan under enskilt åtal enligt 5:5 BrB. Detta innebär att målsägande själv måste väcka enskilt åtal. I den mån domstolen skulle finna att tillräcklig bevisning inte föreligger för förtal får detta till följd att målsägande får stå för de (ofta) höga rättegångskostnaderna. Detta på grund av att de civilrättsliga reglerna gäller i sådana fall vilket innebär att den förlorande parten får betala.

    Tillämpning i ditt fall:

    I ditt fall har dina kollegor skrivit nedsättande kommentarer om dig på Facebook. De nedsättande kommentarerna syftar till att utsätta dig för andras missaktning varför brottet förtal verkar vara uppfyllt i ditt fall. Dessutom har det skett på Facebook varför många människor från din personkrets har kunnat se kommentarerna. I och med att brottet förtal faller under enskilt åtal har inte din chef någon skyldighet att göra en polisanmälan. Det är endast du som kan föra talan. 

    Sammanfattning och rekommendation:

    Olaga hot:

    I detta fall vet jag för lite för att kunna bedöma om olaga hot föreligger eller inte. Hot som sker på arbetsplatsen ska som huvudregel utredas av chefen men i detta fall har det skett på Facebook av dina kollegor. Jag skulle ändå rekommendera dig att först tala med din chef för att se om han kan hjälpa till. I annat fall kan du själv göra en polisanmälan. Med hänsyn till att brottet faller under allmänt åtal kommer du inte ta risken att få betala rättegångskostnader. Efter att du gjort en polisanmälan kommer åklagaren att bedöma om brottet är uppfyllt eller inte och om åtal ska väckas. Du måste däremot tänka på att spara alla kommentarer där hoten skett för att säkra bevisning.

    Förtal:

    I detta fall verkar kommentarerna på Facebook syfta till att utsätta dig för andras missaktning, då kommentarerna innehåller nedlåtande kränkningar om hur du är som person. Kommentarerna har dessutom skrivits på Facebook där många kan ta del av dessa. Brottet förtal verkar sammanfattningsvis vara uppfyllt. Då brottet förtal inte faller under allmänt åtal utan under enskilt åtal har inte arbetsgivaren någon skyldighet att anmäla brottet. Det är endast du som målsägande som kan föra talan om enskilt åtal vid förtal. Detta görs då genom att du skriver en stämningsansökan (se formkrav i 47 kap rättegångsbalken). Det som du måste tänka på är att du får betala alla rättegångskostnader om du inte når upp till beviskraven för förtal och därmed ”förlorar” fallet. Du måste därför tänka på att spara alla kommentarer där förtal skett för att säkra bevisning.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

    Med vänlig hälsning,

    Valentina Challma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden