Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Grovt rattfylleri

    hej
    ja åkte fast för grov rattfylla o polisen tog körkortet på plats ja blåste 0,63 i en sån där blåsmaskin
    jag körde i 60 km när ja blev stoppad
    o ja undrar va det kan bli för straff har fast arbete o 4 barn varannan vecka
    o tingsrätten lämnade min förfrågan om advokat utan bifall va betyder det

    Rådgivarens svar

    2020-02-09

    Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Grovt rattfylleri

    Brottet grovt rattfylleri finns i 4 a § trafikbrottslagen. Straffskalan är fängelse i max två år. Domstolen ska bestämma ett straff inom ramen för straffskalan efter brottets straffvärde, se 29 kap 1 § brottsbalken (BrB). Vid valet av påföljd tar domstolen hänsyn till såväl försvårande som förmildrande omständigheter.

    Som exempel på försvårande omständigheter kan nämnas om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått, visat stor hänsynslöshet eller utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende, se 29 kap 2 § BrB. Som exempel på förmildrande omständigheter kan nämnas om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, om den tilltalade haft nedsatt förmåga till följd av en allvarlig psykisk störning eller av annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, se 29 kap 3 § BrB.

    Därutöver tar domstolen hänsyn till omständigheter som rör den tilltalade, som exempel kan nämnas om personen till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada eller om personen till följd av brottet blivit eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från sin anställning, se 29 kap 5 § BrB.

    Val av påföljd

    Efter att domstolen beaktat dessa omständigheter väljer den en påföljd. Det råder i Sverige en presumtion mot fängelse, vilket innebär att domstolen ska lägga särskild vikt vid omständigheter som talar emot fängelse, se 30 kap 4 § BrB. Påföljden kan då istället bli villkorlig dom. En omständighet som talar för fängelse är att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.

    Du skriver att du kört i 60 km/h. Jag vet dock inte vad hastighetsbegränsningen var på den väg du körde. Att överskrida hastighetsbegränsningen är en omständighet som skulle kunna tala för ett strängare straff, t.ex. om domstolen anser att föraren därigenom visat stor hänsynslöshet.

    Om domstolen inte finner några försvårande omständigheter i ditt fall innebär presumtionen att du inte kommer att dömas till fängelse, men det är svårt att ge något definitivt svar på vilken påföljd som är mest trolig. Sammanfattningsvis kommer domstolen som sagt att beakta såväl försvårande som förmildrande omständigheter i ditt fall och utifrån dessa välja en rimlig påföljd.

    Rätt till offentlig försvarare

    En person som är misstänkt för ett brott har inte alltid rätt till en offentlig försvarare. Man har rätt till försvarare om man blir anhållen eller häktad eller är misstänkt för ett allvarligt brott (där minimistraffet är minst sex månader), se 21 kap 3 a § 1 st rättegångsbalken (RB).

    Andra situationer då man har rätt till försvarare är om man är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än villkorlig dom, eller om det i övrigt finns särskilda skäl, se 21 kap 3 a § 2 st RB. Att domstolen nekat dig rätt till offentlig försvarare innebär att de inte ansett att någon av dessa omständigheter föreligger.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden