Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Får man använda uppgifter om avliden person i marknadsföring?

    En familjemedlem har gått bort. Ett företag har tillverkat en gravsten på uppdrag av vår familj och vi har betalat dem för det. Nu har vi upptäckt att de använder en bild av stenen på sin hemsida i syfte att marknadsföra, främja avsättningen av deras produkter och tjänster. Vår familj har ett egenartat efternamn (endast fem bärare) och namnet står förstås på stenen. Inskriptionen framträder tydligt på bilden som är tagen på kyrkogården där familjemedlemmen ligger. Företaget har inte sökt vårt samtycke innan de visat varken gravsten eller vårt egenartade familjenamn på sin hemsida. Vi anhöriga vill inte att vår plats för eftertanke ska spridas för allmän beskådan och dessutom vara något som företaget tjänar pengar på (!). Vi har tagit väldigt illa vid oss! Några av oss arbetar också på ställen där hög integritet spelar stor roll. Vi känner oss utpekade. Det var också så vi fick reda på att aktuell bild finns på deras hemsida. Vi planerar att mejla företaget, men söker tydliga argument till varför de ska ta bort sin bild. Vad gäller rättsligt? Kan vi hävda nån paragraf i t ex Namn och bild i reklam eller skäl i GDPR?

    Rådgivarens svar

    2020-03-02

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar om det finns rättsligt stöd för att be ett företag ta bort en bild med uppgift om avliden person från sin hemsida.

    Reglering rörande uppgifter om avliden person i marknadsföringssammanhang

    Hur ett företag får hantera personuppgifter styrs av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Av den följer bland annat att det krävs laglig grund för att företaget ska få hantera personuppgifter och en sådan grund kan exempelvis vara samtycke eller att det är nödvändigt utifrån ett antal olika ändamål (art 5.1 a samt art 6-7). Av GDPR följer också att företaget måste vidta vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av personuppgifter samt att den registrerade har rätt att få information om och tillgång till de uppgifter som finns registrerade om honom eller henne och att få dessa raderade (art 12-19). I vad som definieras som personuppgift (art 4.1) ingår däremot inte uppgifter avseende avliden person (se skäl 27).

    I lagen om namn och bild i reklam regleras under vilka förutsättningar en näringsidkare får använda sig av någon annans bild eller namn i marknadsföring av varor eller tjänster. Detta får inte ske utan personens samtycke. Men inte heller denna lag omfattar avlidna personer. Att använda annans namn eller bild vid marknadsföring begränsas dock också av brottsbalkens bestämmelse om förtal av avliden (5 kap. 4 §), om sådan användning är ägnad att utsätta den avlidne för missaktning.

    Närståendes personuppgifter

    Det finns alltså inget uttryckligt lagstadgande avseende skydd för avliden persons namn, bild eller annan personuppgift. Däremot kan vissa uppgifter om den avlidne även räknas som personuppgift om dennes närstående. Detta innebär att en uppgift om den avlidne också anses utgöra uppgift om andra personer än den avlidne och därmed faller under GDPRs tillämpningsområde. I detta fall blir alltså GDPR ändå tillämplig och företaget som hanterar personuppgifterna måste göra det i enlighet med GDPR.

    Er situation och sammanfattande råd

    Utgångspunkten är att bilden på er avlidne släktings gravsten inte omfattas av något lagreglerat skydd. Men då den avlidnes namn tydligt framkommer på bilden och det dessutom är ett ovanligt namn, kan argumenteras för att detta kan härledas till er anhöriga. Detta i synnerhet då ni blivit utpekade genom efternamnet och på så sätt fått reda på publiceringen. Personuppgifter om er anhöriga omfattas av GDPR och företaget måste då följa bestämmelserna som finns där. Detta innebär bland annat att ni innan publiceringen av bilden har rätt att få ta del av ändamålet med hanteringen, hur länge bilden ska finnas på hemsidan och på vilken laglig grund hanteringen sker. Har ni ingått ett avtal med företaget i samband med beställningen av gravstenen kan informationen finnas där.

    Min rekommendation är att inledningsvis gå igenom vad som gäller enligt de villkor i avtalet ni ingått med företaget. I ett mail till företaget kan ni sedan använda er av argumentet att den avlidnes ovanliga efternamn gör att ni anhöriga kan bli, och faktiskt har blivit, identifierade, vilket innebär att företaget måste förhålla sig till bestämmelserna i GDPR. Detta förstås utöver de argument du själv nämner, som att ni anhöriga tagit illa vid er av publiceringen och därför önskar att företaget inte längre ska publicera bilden på sin hemsida.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar kan du här boka tid för juridisk rådgivning hos Familjens Jurist. Du är förstås också välkommen att återkomma till Fråga Juristen med en ny fråga.

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden