Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Köpa, hyra ut & sälja

    Oren accept

    Hej! Jag är i full färd med att sälja en soffa till en bekant. Jag har själv suttit ett pris på 4500 kr som köparen verkar tycka är helt okej! Vi har redan gått med på alla den andras önskemål och jag har sagt att han får komma och hämta den själv hemma hos mig. MEN, här hävdar han att han inte har något körkort och därför inte kan hämta den, och avslutar därför det hela med en fråga om jag kan köra hem den till honom och att han betalar för bensinen… Fattar inte riktigt om vi har ett bindande avtal eller inte, vi har ju kommit överens om allting förutom hur den ska levereras/hämtas?

    Rådgivarens svar

    2017-07-06

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Den fråga du har ställt behandlar en så kallad ”oren accept” vilket regleras i avtalslagen (AvtL).

    Inledningsvis bör konstateras att ett bindande avtal sluts genom modellen om anbud och accept, 1 § AvtL. Kortfattat innebär modellen att anbudsgivaren lämnar ett anbud, det vill säga ett förslag på ett avtal. I detta fall utgör anbudet ett erbjudande till din kollega om att köpa din soffa för 4500 kr. För att ett avtal ska slutas krävs sedan även att mottagaren av detta anbud godkänner detta genom att lämna en accept. En accept får däremot inte innehålla någon invändning eller annan form av reservation för att ett avtal ska ha slutits.

    Den accept din kollega har gjort utgör en så kallad oren accept. En oren accept utgör en accept som inte överensstämmer med anbudet helt och hållet. I det här fallet har din kollega godkänt ditt anbud på alla punkter, men har själv gjort en invändning om att leveransen ska ske hem till honom vilket är en ändring i de villkor som följt av anbudet. Detta regleras i 6 § 1 st. AvtL, vilken stadgar att ett svar som innehåller ett godkännande av anbudet, men som på grund av något tillägg eller liknande inte överensstämmer med anbudet ska gälla såsom ett avslag i förening med nytt anbud. En oren accept utgör alltså ett nytt anbud, vilket det sedan är upp till dig att acceptera eller avslå.

    Det är däremot även viktigt att vara medveten om den situation som behandlas i 6 § 2 st. AvtL, nämligen att mottagaren av en oren accept ändå kan bli bunden av denna, om den som lämnat svaret tror att detta utgör en ren accept och mottagaren av denna måste inse detta. I detta fall är det upp till mottagaren, i det här fallet dig, att utan oskäligt uppehåll meddela köparen om att du ej godtar hans leveransvillkor.

    Sammanfattningsvis utgör din kollegas accept en oren sådan, vilket är att anse som ett nytt anbud som det sedan är upp till dig att avslå eller godkänna! Den situation som beskrivs i 6 § 2 st AvtL torde inte bli tillämplig i det här fallet då din kollega bör inse att detta är ett nytt villkor av så pass väsentlig betydelse att det ska utgöra ett nytt anbud.

    Jag hoppas att du fick svar på den fråga du hade till oss på Fråga Juristen!

    Vänligen,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden