Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Köpa, hyra ut & sälja

    Är det lagligt att begära för mycket hyra av inneboende?

    Hej jag har en fråga i hyreslagen.
    Jag var inneboende hos en man i Stockholm tillsammans med två andra inneboende som bor där. Läste en gång att en person som hyr ut till en inneboende får inte ta ut pengar för hyran mer än vad man själv betalar. Jag betalde 5 500 kr, han fick ut 16 500 kr i hyran av tre inneboende och han bodde där själv. Nu är min fråga om jag har rätt att begära tillbaka en del av hyran med tanken på att hans hyra ligger mellan 4000 till 6000 kr i månaden. Och hur ska jag göra en begära vem vänder jag mig till och hur lång kommer de att ta. Om det kommer att kosta mig pengar.
     

    Rådgivarens svar

    2020-01-18

    Hej och stort tack för att vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

    Jag kommer i mitt svar att inleda med en redogörelse för vad som utgör skälig hyra för inneboende i hyresrätt samt för möjligheten att begära tillbaka hyra som är att bedöma som oskälig, för att därefter besvara dina frågor. 

    Mot bakgrund till att frågan rör inneboende i en hyresrätt, är 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpligt. I vardagligt tal kallas 12 kap. JB ofta för hyreslagen. För att reda ut fyra centrala juridiska begrepp på förhand är hyresvärden, den man som du var inneboende hos. Han är även att betrakta som förstahandshyresgäst, mot bakgrund till att han står på förstahandskontraktet för hyresrätten. Du var i lagens mening hyresgäst och var därmed andrahandshyresgästen. 

    Vad är skälig hyra för inneboende i hyresrätt?

    Vad som är skälig hyra att kräva av en inneboende baseras i första hand på vad hyresvärden själv betalar i hyra. Skälig hyra för inneboende är vidare därmed beroende av hur många rum det finns i hyresrätten, läget etc. Ett exempel för att illustrera detta är i det fall två personer bor tillsammans i exempelvis tre rum och ett kök. Skälig hyra i det fallet kan sägas vara att hyresgästen får betala hälften av hyran + driftkostnader (el, försäkringar mm) + eventuella tillägg/påslag. Bor det istället tre personer i en lägenhet, kan man argumentera för att de ska betala en tredjedel vardera.

    Viktigt att poängtera är att hyresvärden också har rätt att göra ett påslag på hyran om bostaden är möblerad. Det finns inga regleringar för mycket extra uthyraren får ta ut i hyra för möblemang, men 10 - 15 procent är ett måttstock som Hyresnämnden har utgått från i tidigare rättsfall. Det måttet är dock inte skrivet i sten utan Hyresnämnden bedömer detta från fall till fall.  Hyresvärden kan även lägga på ännu ett påslag på hyran om extra bekvämligheter ingår, som exempelvis parkeringsplats eller fri hushållsel. 

    Möjlighet att få tillbaka hyra som är att bedöma som icke skälig? 

    I det fall hyresgästen anser att denne har betalat för mycket i hyra har denna möjlighet att vända sig till Hyresnämnden för att överklaga den oskäliga hyran. I det fall hyresgästen får rätt av Hyresnämnden vid en prövning, varpå det bestäms att hyran ska sänkas, kan hyresgästen få tillbaka den del av hyran som är oskälig (12 kap. 55 e § JB).

    Det kostar ingenting att vända sig till Hyresnämnden, vilket är en stor fördel jämfört med en tingsrättsprocess. Vardera part får svara för sina egna kostnader, till exempel eventuella ombudskostnader eller kostnader för förlorad arbetsförtjänst för den tid som förhandlingen tar. Du hittar ansökan till Hyresnämnden HÄR. Ansökan ska ges in till hyresnämnden inom tre månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 55 e § JB). Avgörande för när fristen börjar löpa anses vara när hyresavtalet upphör och inte när hyresgästen faktiskt lämnar lägenheten.

    Vad gäller i ditt fall? 

    Mot bakgrund till att jag inte har tillgång till alla omständigheter i fallet kan jag inte med all säkerhet svara på frågan om vad som gäller specifikt i ditt fall. Däremot utifrån omständigheterna som har nämnts i frågan är den hyra du betalat in mot bakgrund till antalet inneboende i lägenheten, samt den hyran som hyresvärden betalar, att bedöma som oskälig. För en hyreslägenhet ska de inneboende inte betala påtagligt mycket mer i hyra än vad förstahandshyresgästen gör. 

    I det fall du är medlem i Hyresgästföreningen kan ditt första steget utgöras av att du tar kontakt med de för att närmare fråga om din situation. I det fall du inte är medlem kan du till en början vända dig till hyresvärden (förstahandshyresgästen) och tala om att du har betalat för mycket i hyra och att du vill ha tillbaka pengarna. Du ska då ange vilket belopp du begär och för hur lång tid. För avtal tecknade innan 30 september 2019 gäller ett års retroaktivitet, vilket innebär att du har rätt att begära överhyra ett år tillbaka. För avtal tecknade efter 30 september och som löper framåt i tiden gäller två års retroaktivitet. I det fall ni inte kommer överens kan du vända dig till Hyresnämnden med en ansökan. Viktigt att poängtera är vikten av att du ska kunna visa vad du faktiskt har betalat i hyra vilket kan utgöras av ett hyresavtal som bevis eller ett kontoutdrag. Du ska vidare också kunna visa vad förstahandshyresgästen har betalat i hyra. 

    Jag hoppas att du har fått vägledning i din fråga. Har du ytterligare frågor är du hjärtligt välkommen att ställa dem till oss.  Har du funderingar vad gäller ditt tidigare hyresavtal eller annat som rör hyresavtalet är du välkommen att höra av dig till en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist HÄR

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden