Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Skuldebrev vid dödsfall

    Hej!
    Jag och min partner har precis köpt hus för 7 milj. Vi har inga barn gemensamt men däremot tre särkullsbarn. Vi har gemensamt ägande på 50/50 och tar gemensamt lån på 4 milj. Då jag går in med 2,5 milj och han med 500tkr i kontantinsats har vi reglerat detta genom att jag lånar honom 1milj för att vi ska kunna gå in med lika delar. Vi har skrivit en revers och skrivit bort sambolagen med hjälp av en jurist för att trygga oss vid en eventuell separation. Vi har även tagit livförsäkringar på varandra för att trygga boendet om den ena går bort, men frågan jag inte fått något begripligt svar på är vad som faktiskt sker med reversen om min partner skulle avlida? Regleras denna automatiskt via livförsäkringar så att jag får tillbaka mina pengar eller behöver vi skriva något särskilt testamente för att pengarna inte automatiskt ska tillfalla hans barn? Vad händer med deras arvsrätt av huset och vad behöver jag isåfall betala för att köpa ut dem (ponera att huset behåller samma värde)?

    Stort tack på förhand för eventuella förtydliganden!
     

    Rådgivarens svar

    2018-05-28

    Hej! Tack för att ni valt att vända er till Fråga Juristen med er juridiska frågeställning.

    Revers

    När en person går bort så sker det en bouppteckning där om jag citerar lagtexten ”den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet” (20 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB)). Det här betyder att reversen mellan er kommer tas upp i bouppteckningen då det är en skuld som din sambo har. Ett dödsbos skulder regleras sedan i 21 kap. ÄB. I 1 § framgår det att en månad efter det att bouppteckning förrättades får en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna. Beroende på hur mycket skulder din sambo har bör du i detta läge få betalt för din revers.

    Eftersom din sambo är skyldig dig pengar och det har upprättats ett skuldebrev så går det före eventuella arv. Eventuella arvingar får ut sitt arv först efter att samtliga skulder i dödsboet har blivit betalda. Du behöver alltså inte vara orolig för att pengarna automatiskt tillfaller barnen utan skulderna kommer först betalas av. Det du kan behöva oro dig för är att din sambo har fler skulder och att alla tillgångar inte täcker samtliga skulder.

    Äganderätt till huset

    Eftersom du och din sambo inte kommer ärva varandra så tillfaller hans del av huset hans arvingar. Din sambos arvingar har alltså rätt till 50% av huset när reversen är betald. Ni kommer då äga denna fastighet med samäganderätt och lagen som den ser ut idag ger ingen möjlighet till att köpa ut varandras andelar. Det här betyder att du inte kan tvinga en delägare till en fastighet att sälja sin del till dig. Den möjlighet som finns är att begära att fastigheten säljs på offentlig auktion men det innebär att du riskerar att även förlora din del och att flertalet kostnader uppstår bl.a. mäklararvoden. Ni har däremot fortfarande möjlighet att frivilligt komma överens om att du köper ut övriga ägare. Hur mycket du ska betala är helt upp till er och är ingenting jag kan svara på.

    Livförsäkringen

    Gällande livförsäkringen är jag inte helt säker på vad du menar. När man tecknar en livförsäkring väljer man en förmånstagare. Om din make har valt dig som förmånstagare så är det du som får pengarna men har han valt sina barn så är det dem som får pengarna. Och om din sambo har valt dig som förmånstagare är det inte säkert att den eventuella utbetalningen ska ses som betalningen av skulden. Om det är du som är förmånstagare så har du dels rätt till pengarna från livförsäkringen men även skuldebrevets värde. Såtillvida inget annat är avtalat så är livförsäkringen fristående från reversen och eventuell utbetalning påverkar inte den andra.

    Hoppas detta svar förtydligade din situation lite och om du har några mer frågor eller vill att jag förtydligar något är du välkommen att skriva till oss igen.

    Med vänliga hälsningar

    Gabriel

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden