Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    När blir gåva till barn förskott på arv?

    Hej! Min mamma dog nyligen, och arvet efter henne och pappa, som gick bort för tre år sedan, ska nu fördelas mellan mig och min yngre syster. För fem år sedan fick min syster hjälp av våra föräldrar med kontantinsatsen till sin villa, 500 000. Jag undrar nu om det är något vi ska ta hänsyn till när vi fördelar arvet?
    Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2017-07-03

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och vad det innebär för dig och din syster.

    Vad gäller?
    Barns rätt till arv efter sina föräldrar regleras i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att bröstarvingar, det vill säga barn, delar lika på arvet, 2:1 ÄB. En förälder kan dock, med de begränsningar som följer av reglerna om laglott i 7 kap ÄB, välja att testamentera en större del av kvarlåtenskapen till något eller några av sina barn, 9 kap ÄB.

    När föräldrar under sin livstid ger en gåva till ett av sina barn ses denna automatiskt som förskott på arv, om annat inte föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett, 6:1 ÄB. Föräldrarna kan alltså, i samband med gåvan eller senare, uttrycka att denna inte ska ses som förskott på arv. Den typen av viljeförklaring behöver inte ha någon särskild form: den kan vara skriftlig eller muntlig. Vid större gåvor är det dock vanligt att man anger vad som ska gälla i ett gåvobrev. Det kan även framgå av omständigheterna att en gåva inte ska ses som förskott på arv, exempelvis om de andra bröstarvingarna fått gåvor av motsvarande värde vid samma eller ett annat tillfälle. Att en gåva utgör förskott på arv innebär att den ska räknas av på gåvotagarens arv i samband med arvskiftet. "Sedvanliga" gåvor, till exempel julklappar, räknas inte av, 6:2 ÄB.

    Ska kontantinsatsen räknas av från systerns arv?
    En kontantinsats på 500 000 kr är en sådan gåva som antas utgöra förskott på arv enligt 6:1 ÄB. Förutsatt att dina föräldrar inte uttryckt att något annat ska gälla, och att de inte heller gett dig någon gåva av motsvarande värde, ska kontantinsatsen alltså räknas av på din systers arv. Rent praktiskt går det till så att gåvans värde vid gåvotillfället läggs till kvarlåtenskapen, se 6:3 ÄB och 6:5 ÄB. Om kvarlåtenskapen i ert fall är 1 000 000 blir den totala behållningen i dödsboet alltså 1 000 000 + 500 000 = 1 500 000 kr. Av detta ska du och din syster ha hälften var, det vill säga 750 000 kr. Din syster har redan fått 500 000 kr, och ska därmed ha 250 000 vid arvskiftet. Du ska ha 750 000 kr. Om kvarlåtenskapen inte ”räcker” för att täcka gåvan räknar ni av den del som kan räknas av, men din syster blir inte återbetalningsskyldig för resterande del, 6:4 ÄB.

    Jag har i exemplet förutsatt att det inte finns några ytterligare syskon eller några särkullbarn (halvsyskon) som ännu inte fått ut sitt arv, samt att det inte finns något testamente.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du och din syster är i behov av mer omfattande juridisk rådgivning med anledning av arvskiftet är ni varmt välkomna att boka tid med någon av våra familjejurister. Det kan ni göra här.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden