Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Ingår kapitalförsäkring i kvarlåtenskapen?

    Hej

    Mamma och pappa var gifta.
    Mamma dog.
    Pappa har sålt deras hus och flyttat in hos sin sambo.
    Pappa är nu nära döden.
    Alla pengar från husförsäljningen är i en kapitalförsäkring med sambon som förmånstagare.

    Kan jag, ensamt barn, på något sätt "komma åt" pengar från kapitalförsäkringen?

    Rådgivarens svar

    2020-04-05

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan att gå igenom vilka möjligheter det finns för dig i det här fallet att få del av pengarna från kapitalförsäkringen.

    Ingår kapitalförsäkring i arvet?

    Om en person som har en kapitalförsäkring dör och hen har insatt en förmånstagare till beloppet från försäkringen ska pengarna från försäkringen inte ingå i försäkringstagarens kvarlåtenskap (14 kap. 7 § 1 st. FAL). Beloppet ingår som utgångspunkt alltså inte i det som ska fördelas mellan arvingarna i arv.

    Om en make dör och den efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling orsakar en väsentlig minskning av sin egendom utan hänsyn till den först avlidnes arvingar finns ändå viss möjlighet för den först avlidnes arvingar att "få pengar tillbaka" (3 kap. 3 § ärvdabalken, ÄB). I ett fall från Högsta domstolen (HD), mål T 5702-11 av den 10 juli 2013, hade en änkling med barn från det första äktenskapet gift om sig och gjort sin nya fru till förmånstagare genom en kapitalförsäkring. När han dog ansåg barnen från hans förra äktenskap att kapitalförsäkringen borde ingå i kvarlåtenskapen eftersom de menade att pappan genom det här förmånstagarförordnandet väsentligt minskat sin egendom, och därmed deras arv. HD ansåg inte att en minskning av kvarlåtenskapen med 18 % var var en så väsentlig minskning att försäkringen skulle ingå i kvarlåtenskapen trots allt. Däremot påpekades att en minskning med vart fall en fjärdel borde vara en väsentlig minskning. 

    Jämkning av förmångstagarförordnande

    Om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande skulle leda till ett resultat som är oskäligt mot försäkringstagarens bröstarvinge kan förordnandet jämkas så att försäkringen helt eller delvis tillfaller bröstarvingen. När man gör den här jämkningsprövningen ska man särskilt beakta skälen för förmånstagarförordnandet samt förmånstagarens och bröstarvingens ekonomiska förhållanden (14 kap. 7 § 2 st. FAL). Bröstarvinge som vill begära jämkning ska väcka talan mot förmånstagaren inom ett år från det att bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till jämkning förlorad (14 kap. 7 § 4 st. FAL). 

    I ditt fall och hur du kan gå vidare

    Förmånstagarförordnadet ingår som utgångspunkt inte i kvarlåtenskapen efter din avlidna pappa, men den kan ev. göra det om din pappa genom förmånstagarförordnandet "väsentligen minskat sin egendom". Du kan alltså påpeka detta. Annars kan du begära jämkning av förmånstagarförordnandet. Jag tror att det kan vara bra att vända sig till en jurist som kan se över allt material och ge dig vidare vägledning. I sådana fall kan du exempelvis vända dig till Familjens Jurist som är kunniga i olika typer av frågor som uppstår vid arv.

    Jag hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga! Om du undrar över något annat kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden