Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Ingår en kapitalförsäkring i arvet efter en avliden person?

    Jag har en fråga gällande kapitalförsäkring och arv. Om båda föräldrarna går bort, och har en kapitalförsäkring där yngsta barnet är förmånstagare, betalas då kapitalförsäkringen ut "före" resten av arvet delas? Så att yngsta barnet får en större summa totalt sett?

    Rådgivarens svar

    2018-07-02

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. I och med att det rör sig om en kapitalförsäkring är det försäkringsavtalslagen (nedan förkortat till FAL) som gäller. Det är främst 14 kap. 7 § FAL som är intressant i ditt exempel.

    Vad är en kapitalförsäkring?

    En kapitalförsäkring är ett förmånstagarförordnande. Genom att teckna livförsäkringar kan man bland annat skapa en ekonomisk trygghet för anhöriga om man skulle avlida. Förmånstagaren (den som får försäkringsersättningen) kan ex. vara en make eller, som i detta fall, ett barn till den avlidne.

    Ingår kapitalförsäkringen i arvet efter en avliden?

    När det finns en förmånstagare tillfaller försäkringsersättningen förmånstagaren utan att ersättningen ingår i arvet efter försäkringstagaren (föräldrarna), se 14 kap 7 § första stycket FAL. Försäkringstagaren kan alltså stärka en arvinge i förhållande till de andra arvingarna.

    Huvudregeln är därmed att en kapitalförsäkring betalas ut ”före” arvet efter den avlidne. Detta gäller eftersom en kapitalförsäkring inte anses ingå i arvet. Därigenom kan en arvinge (i detta fall det yngsta barnet) få en större summa jämfört med de andra arvingarna (de andra barnen).

    Möjligheten att "jämka" kapitalförsäkringen

    Enligt 14 kap. 7 § andra stycket FAL finns en möjlighet för bröstarvingar (arvlåtarens avkomlingar) att jämka ett förmånstagarförordnande. En jämkning medges om förordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat (dvs. reslutatet skulle bli orättvist). Arvet påverkar inte bedömning om förmånstagarförordnandet är rättvist eller inte. Det avgörs istället utifrån vilket skäl försäkringstagaren hade för förordnandet och de andra avkomlingarnas ekonomiska förhållanden.

    Slutsatsen är att det är svårt att få igenom en jämkning. Man kan inte stödja sig på att det skulle vara orättvist fördelat utifrån arvsreglerna. I ditt exempel blir det svårt att göra en bedömning eftersom det inte finns mycket information i den fråga du har ställt. Men det beror på om man kan bevisa att föräldrarna inte hade något speciellt skäl med att ha endast det yngsta barnet som förmånstagare. Bröstarvingarnas (de andra barnen) ekonomiska situation beaktas också.

    Talan om jämkning ska väckas mot förmånstagaren (det yngsta barnet) inom ett år från det att bouppteckningen efter försäkringstagaren (föräldrarna) avslutades enligt 14 kap. 7 § fjärde stycket FAL.

    Sammanfattning

    Eftersom en kapitalförsäkring inte ingår i arvet efter en avliden person så delas kapitalförsäkringen ut ”före” arvet. Det betyder att en person kan få mer pengar från den avlidne än andra arvingar. Däremot finns det en möjlighet för de andra arvingarna att väcka talan om jämkning av kapitalförsäkringen och få ut en del av försäkringsersättningen. Närmare information om hur man väcker talan i domstol finner du här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du behöver vidare hjälp kan du alltid ställa dina följdfrågor till Fråga Juristen. Om du behöver mer omfattande juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden