Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Försäljning av fastighet som tillhör dödsbo

    Jag och min bror som enda arvingar ska sälja pappas bostadsrätt då han avlidit. Som jag förstår så är det dödsboet som är ägare nu. Hur reglerar man vinstskatten? Ska man sätta in de pengarna på pappas skattekonto ( övergår hans konto till dödsboets konto eller måste vi söka ett nytt konto hos skatteverket). Eller måste vi som arvingar ta upp vinstskatten i våran deklaration och betala den. Måste banken sätta in pengarna (hela beloppet) vid försäljningen på dödsboets konto eller kan vi få ta del av pengarna efter försäljningen.

    Rådgivarens svar

    2018-11-10

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga juristen med dina frågor! Nedan följer en redogörelse av vad som gäller i ert fall utifrån gällande rätt. 

    Dödsbo 
    Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde till ett dödsbo. Dödsboet upphör när arvskifte har skett mellan arvingarna. Så länge arvskifte inte har skett tillhör alltså fastigheten dödsboet. 

    Försäljning av fastigheten och vinstskatt 
    När ni säljer fastigheten blir ni skyldiga att betala vinstskatt. Vilket belopp vinstskatten blir på kan ni räkna ut genom att ta vad ni säljer fastigheten för och dra bort anskaffningsvärdet (d.v.s. vad er pappa har köpt bostadsrätten för), förbättringskostnader och eventuella omkostnader. Det följer av att vid arv inträder arvtagarna i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Mellanskillnaden ni får fram efter uträkning blir det belopp som ska beskattas. Vid avyttring av bostadsrätt ska 22/30 delar av kapitalvinsten tas upp. 

    Dödsboets skattekonto 
    Skattekontot är knutet till personnummer. Efter dödsfall tar dödsboet över den avlidnes skattekonto. Eventuellt över- och underskott ligger kvar på kontot och ränta beräknas som vanligt. Ni behöver således inte söka något nytt skattekonto hos skatteverket. 

    Vad gäller i ert fall?
    Säljer ni fastigheten innan arvskifte, d.v.s. med dödsboet som ägare måste ni redovisa försäljning för dödsboets räkning vid nästa års deklaration och avsätta medel en eventuell beskattning av vinsten. Om ni istället dödsboet först och säljer fastigheten som samägare till den redovisar ni istället försäljningen var för sig i er egen deklaration. Efter att bouppteckningen är registrerad och klar ska pengarna flyttas över till dig och din bror. 

    Behöver ni hjälp med bouppteckning och arvskifte rekommenderar jag er att boka tid hos en av våra jurister på ett kontor nära dig.

    Vänligen, 

    Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden