Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Får man sälja en avliden persons egendom innan bouppteckningen är klar?

    Min man avled 16/2 i år.vi ha en gemensam skuld på en husvagn som min man står registrerad på. Min man har tre barn sedan tidigare äktenskap. Vi är alla dödsbodelägare. Om vi alla är överens om att vagnen ska säljas kan vi göra det innan bouppteckningen och inte ta med den i bouppteckning. I så fall vad krävs .Det är jag makan som har hand om dödsboet. I annat fall om den skall tas upp i bouppteckningen
    Hur gör vi då?

    Rådgivarens svar

    2021-02-28

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Boupptecknings funktion
    Efter att en person har avlidit representeras hen av ett dödsbo. Dödsboets första uppgift är att utreda den avlidnes tillgångar och skulder och därefter ska bouppteckning ske. I bouppteckningen ska den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid själva dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken).

    Dödsbodelägarna blir inte ägare till den avlidnes egendom förrän ett arvskifte har skett och innan dess är det bara dödsboet som helhet som får förfoga över den avlidnes egendom, inte arvingarna som individer (18 kap. 1 § ärvdabalken). För att dödsboet ska få förfoga över egendomen, t.ex. genom att sälja egendom, krävs dock att en bouppteckning har gjorts. Bouppteckningen är nämligen en slags legitimationshandling.

    Varför egendom inte får säljas innan bouppteckningen
    Anledningen till att den avlidnes egendom inte får säljas innan någon bouppteckning har gjorts är bl.a. att alla tillgångar och skulder ska kartläggas, detta för att alla som har rätt att få betalt ska veta att ingen egendom har undandragits. Att sälja en avlidens persons egendom innan bouppteckningen är klar kan i värsta fall föranleda straffansvar.

    Din situation
    Som make och barn till den avlidne är ni inte bara dödsbodelägare utan också arvingar. Det innebär dock inte att ni blir egendom till din mans egendom på en gång. Ni blir ägare till egendomen först efter ett arvskifte har gjorts, och till dess får bara dödsboet förfoga över egendomen. För att dödsboet ska få förfoga egendomen krävs som sagt att en bouppteckning har upprättats först. Ni får alltså inte sälja din mans bil innan bouppteckningen har gjorts, utan bilen måste likt hans andra tillgångar och skulder tas med i bouppteckningen.

    Mitt råd
    Det går att göra en bouppteckning privat, då ska en av er efterlevande utses som bouppgivare och lämna uppgifter till Skatteverket om dödsboet. Det finns broschyrer och blanketter att hitta på Skatteverkets hemsida, där du kan läsa mer.

    Det kan däremot vara till stor hjälp att anlita professionell hjälp med bouppteckningen för att se till att allt går rätt till. Om ni vill ha hjälp med att uprätta bouppteckningen kan ni boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden