Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Får man kasta saker ur ett dödsbo före bouppteckningen?

    Hej.
    Min pappa dog den 4 januari och nu håller min mor och syster går igenom alla hans saker utan min vetskap. Jag får inte information om någonting. Kan min mor och syster dela och kasta saker innan bodelningen är klar?

    Rådgivarens svar

    2020-01-18

    Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Din fråga berör reglerna om bouppteckning och bodelning, som man hittar i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först gå igenom reglerna och sen förklara vad som gäller i din situation. I svaret utgår jag från att det inte finns något testamente, att dina föräldrar var gifta med varandra, och att det inte finns några särkullbarn, alltså halvsyskon till dig på din pappas sida. Om mitt antagande inte stämmer så gäller annat, och då är du varmt välkommen att fråga igen. 

     

    Bouppteckning

    När en person går bort så uppstår ett dödsbo, och en bouppteckning ska göras inom tre månader (ÄB 20:1). Vid en bouppteckning ska den bortgångnes tillgångar och skulder antecknas, såsom de var när personen gick bort. Tills arvet är fördelat ägs tillgångarna och skulderna av dödsboet, som är en egen juridisk person. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans, alltså de som har en omedelbar rätt till arv efter den avlidne (ÄB 18:1). 

    Bouppteckningen ska skrivas under av en bouppgivare och två förrättningsmän. Förrättningsmännen ska se till att bouppteckningen går till på rätt sätt. Ofta anlitas jurist för detta. Bouppgivarens uppgift är att lämna uppgifter om tillgångar och skulder, och utförs av den person som bäst känner till dödsboet (ÄB 20:6). Bouppgivaren får inte avsiktligt utelämna några uppgifter. Om uppgifter utelämnas, eller om egendom fattas ur dödsboet kan det vara straffbart. Bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet, som är ett avtal mellan dödsbodelägarna och som innebär att arvet fördelas till arvtagarna och dödsboet upplöses. 

     

    Bodelning

    Om den avlidne var gift ska bodelning göras före arvskiftet (ÄB 23:1). Då görs bodelningen mellan å ena sidan den efterlevande maken, och å andra sidan arvingar och eventuella testamentstagare (ÄktB 9:5). Om den efterlevande maken däremot är ensam arvtagare, så görs ingen bodelning, eftersom man inte kan skriva bodelningsavtal med sig själv. Man gör inte heller ett arvskifte, av samma anledning. Istället gör man bara en bouppteckning, och när man registrerar den hos skatteverket så upplöses dödsboet och arvet övergår till den efterlevande maken. 

     

    Den efterlevande makens arvsrätt

    Den efterlevande maken har arvsrätt framför gemensamma barn (ÄB 3 kap). Det betyder att den efterlevande maken ärver allt (om det inte finns testamente, eller särkullbarn), och att de gemensamma barnen får ärva först efter att även den andra föräldern gått bort. I sånt fall är alltså den efterlevande maken ensam arvinge, och barnen blir så kallade efterarvingar.

     

    Vad får din mor och syster göra?

    I ditt fall är din mor ensam arvinge, och du och din syster är efterarvingar. Därför är det din mor som ensam förvaltar dödsboet. Det finns regler som ska förhindra att värde försvinner ur dödsboet (se t.ex. ÄB 18:6), men däremot har hon i förvaltningen rätt att till exempel sälja saker, så länge pengarna stannar i dödsboet. 

    Vad det gäller att kasta saker så får hon alltså inte göra det förrän arvet officiellt har övergått. Hon får inte heller ge bort saker till din syster. Däremot är det hon själv som kommer ärva det hela, när bouppteckningen är registrerad hos skatteverket. Då har hon rätt att göra det mesta med egendomen som hon ärver, utom att testamentera bort den. 

     

    Förskott på arv

    Som sagt så kommer du och din syster ärva båda dina föräldrar när din mor går bort. Om det är så att din mor ger bort dyra gåvor till din syster, så kan det räknas som förskott på din systers arv. Det är något man skulle ta hänsyn till när arvet sedan fördelas mellan er. Det kan alltså vara en god idé att hålla koll på om sådana gåvor sker.

     

    Sammanfattning och råd

    Sammanfattningsvis så får din mor inte kasta eller ge bort saker i dödsboet innan arvet har fördelats. Däremot är det hon som ensam kommer ärva din pappa. Du och din syster har däremot en efterarvsrätt, som aktualiseras vid din mors bortgång. Om din mor ger bort gåvor till din syster, men inte dig, så beaktas det när arvet fördelas mellan er. 

    Jag råder dig att prata med din mor och syster. Du kan informera dem om att de inte har rätt att kasta saker, och förhoppningsvis kan ni lösa saken. Du som efterarvinge har rätt att närvara vid bouppteckningsförrättningen, och du ska bli kallad till den i god tid. Om ni inte lyckas lösa saken kan du vid förrättningen informera dig om läget. Som sagt kan det alltså vara straffbart att undanhålla tillgångar i bouppteckningen. Behöver du vidare råd kan du boka en tid med en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist. Familjens Jurist kan även hjälpa till med bouppteckningen, läs mer här.

    Hoppas du har fått svar på din fråga. Om du undrar något annat är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden