Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Juridik vid dödsfall

    Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

    Vad gäller vid bodelning ?
    Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

    Rådgivarens svar

    2019-07-02

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Regler om bodelning vid anledning av dödsfall
    Regler om bodelning vid anledning av dödsfall finns i 9-13 kap. äktenskapsbalken. Vid en makes dödsfall upplöses äktenskapet automatiskt mellan två makar. När ett äktenskap upplöses, ska en bodelning göras (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ingår all gemensamt ägd egendom (giftorättsgods), som ska fördelas lika mellan makarna efter avdrag för skulder (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All makes egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Uppräkning av vad som är enskild egendom finns i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Den efterlevande maken får i skälig omfattning undanta kläder, presenter och andra föremål som använts uteslutande för personligt bruk, utan att det behöver räknas in i bodelningen (10 kap. 2 § äktenskapsbalken). Den avlidne makens del från bodelningen kommer att fördelas mellan dennes arvingar. Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då makens dödsfall inträffade (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). 

    Regler om bouppteckning
    Regler om hur en bouppteckning ska gå till återfinns i 20 kap. ärvdabalken. I en bouppteckning ska den avlidnes alla tillgångar och skulder redogöras för. Den avlidnes tillgångar och skulder ska antecknas som de såg ut vid dagen för dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken). De efterlämnade tillgångarna kallas för dödsbo. Ett dödsbo är en egen juridisk person, vilket innebär att ingen av arvingarna har rätt att ta egendom från dödsboet innan en bouppteckning är gjord. Innan en bouppteckning är gjord är det med andra ord dödsboet som äger alla tillgångar.

    Det är den s.k. bouppgivaren som dokumenterar alla tillgångar och skulder i bouppteckningen. Till bouppgivare utses den person som anses ha bäst kännedom om dödsboets tillgångar och skulder. Bouppgivaren måste på heder och samvete lämna försäkran om att uppgifterna i bouppteckningen är sanningsenliga och att inga uppgifter har utelämnats (20 kap. 6 § ärvdabalken). Om då exempelvis lägenheten som den avlidne bodde i har tömts på saker innan dess att bouppteckning har gjorts, leder det till att uppgifterna inte stämmer överens med hur tillgångarna såg ut vid dagen för dödsfallet.

    Om någon tömmer dödsboet innan bouppteckningen
    I och med att uppgifterna i bouppteckningen måste stämma överens med hur tillgångarna och skulderna såg ut vid dagen för dödsfallet, får ingen av arvingarna ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Att tömma lägenheten innan bouppteckningen har gjorts, klassificeras därför som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) eller förskingring (10 kap. 1 § brottsbalken). Det är alltså inte tillåtet att tömma lägenheten innan bouppteckning har gjorts, utan räknas som ett brottsligt beteende - vilket är straffbart.

    Om du vill gå vidare med ditt ärende
    Du är varmt välkommen att ta kontakt med en jurist för att säkerställa att allting går rätt till. Du kan boka en tid med en jurist över telefon som under en timme ger dig tips och råd i just din situation, se länk här. Om du vill ha hjälp med bodelning, kan du boka in ett personligt möte med en jurist genom att klicka här. För särskilda frågor om bouppteckning och hjälp vid sådan, klicka här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden