Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vilken sambo ska betala?

    Hej! Jag och min sambo ska gå skilda vägar. Hon står som ägare på lägenheten, jag som bara skriven där. Vi har ett matkonto som är i mitt namn, men enligt muntlig överenskommelse så ska alla räkningar betalas av henne. Allt annat kalas på mig. Det har bevisligen inte gjorts och det ligger idag en skuld på ett par tusen. Mat är inköp för gemensamt bruk. I mitt namn, men ska enligt överenskommelse betalas av henne. Vem ska betala räkningen? Hon, jag eller lika delad?
    Tack för svar!

    Rådgivarens svar

    2017-07-29

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Regler om sambor i sambolagen (2003:376) (SamboL). Nedan kommer en generell redogörelse av vem som som ansvarar för en skuld och vad som gäller för sambors gemensamma skulder vid en separation, samt en avslutande sammanfattning om just er situation.

    Sambors skulder
    Sambor i ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder. Det innebär att den sambo som ådrar sig en skuld under samboförhållandet, genom exempelvis en obetald räkning, står för skulden själv. Den person vars namn som står på räkningen är den som har det yttersta ansvaret för att räkningen betalas, eftersom det är den personen som troligtvis ingått i ett avtalsförhållande med den som ska få betalt. I en samborelation är det emellertid samborna som gemensamt svarar för det gemensamma hushållet och dess kostnader, vilket framgår av 1 § SamboL. Hur ni som sambor väljer att dela upp de ekonomiska utgifterna er emellan är upp till er själva. Om ni skulle vara oense om vem som ska betala vad är det en konflikt som ni själva får reda ut, men notera att den vars namn som står på räkningen är den som bär det yttersta ansvaret för att räkningen faktiskt betalas in i tid.

    Om någon av er skulle dra på sig skulder under samborelationen, såsom du beskriver i de omständigheter du angett, så drabbar det i teorin den person vars namn är kopplad till skulden. Skulle skulden emellertid drivas in av Kronofogdemyndigheten genom utmätning så kan båda samborna drabbas av utmätningen i praktiken. I ditt fall ska du och din sambo gå skilda vägar, vilket inte gör det troligt att Kronofogdemyndigheten kommer utmäta någon skuld innan dess eftersom det ska mycket till innan en utmätning kan ske.

    Bodelning och skuldavräkning
    Eftersom ni ska gå skilda vägar så kan en av er begära att bodelning ska ske i enlighet med 8 § SamboL, under förutsättning att det inte finns något samboavtal (9 § SamboL) mellan samborna som avtalar bort sambolagens tillämpning. Om en bodelning begärs av en sambo så ska boet fördelas, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Vid en bodelning ska, enligt 12 § SamboL, först sambornas andelar i samboegendomen beräknas, dvs vem som äger vad och hur mycket. Därefter ska samborna dra av sina skulder som samborna hade när förhållandet upplöstes mot sina andelar i boet, i enlighet med 13 § SamboL. Vad som sedan återstår av samboegendomen ska läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL).

    Bodelningen resulterar i praktiken att den skuldsatte sambon får sina skulder täckta genom att ”tilldelas” mer samboegendom. Vanligen handlar det inte om pengar, eftersom pengar inte utgör samboegendom, utan om saker som sambon kan sälja för att betala sin skuld. En bodelning är dessutom fördelaktigt att begära om den ena sambon äger mindre samboegendom än den andra sambon.

    Sammanfattning
    Som jag uppfattar din situation har du och din sambo en överenskommelse om hur kostnaderna ska fördelas, men att vissa kostnader som ska bäras av henne står i ditt namn. Om så är fallet bär du det yttersta ansvaret för att räkningarna betalas eftersom att det annars är dina skulder som i slutändan hamnar hos Kronofogdemyndigheten. Det omvända gäller då alltså om räkningarna står i din sambos namn. Det bästa vore dock om ni faktiskt bär kostnaden tillsammans ifall ni är oense och om räkningen är hänförlig till er gemensamma konsumtion.

    Om hon äger mer samboegendom än dig kan du med fördel begära att bodelning ska ske eftersom du får avräkna dina skulder mot din samboegendom och därefter ta del av din sambos egendom intill en likadelning. Om det är du som äger mer kanske det istället kan vara bra att avvakta med att begära bodelning och bara betala skulden istället, eftersom du troligen kommer få ge mer egendom till din sambo i ett sådant läge. Om din sambo ändå skulle begära att bodelning ska ske så kan du inte göra så mycket eftersom hon har rätt att göra det.

    Önskar du få mer kvalificerad rådgivning eller hjälp med en eventuell bodelning är du varmt välkommen att boka tid hos våra duktiga jurister på Familjens Jurist på ett kontor nära dig. Vill du boka tid kan du göra det via vårt webbformulär som du hittar HÄR.

     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden