Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vilken egendom har jag rätt till vid en sambobodelning?

    Hej!
    Jag och min sambo sedan 10 år ska separera. Vi har ett gemensamt barn på 8 år.
    Jag flyttade in till honom. Alltså han ägde och bodde redan i huset och han står som ensam ägare på det fortfarande. Jag har betalat hyra till honom. Jag har även betalat halva fibernätet när det installerades. Alla möbler har vi köp gemensamt. När jag bodde där byggde vi till en del av huset, dock betalade han tillbyggnaden och står fortfarande som ensam ägare. 
    Har jag över huvud taget rätt till något nu när jag flyttar ut?
     

    Rådgivarens svar

    2021-01-10

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Bodelning vid separation för sambor

    När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär detta8 § sambolagen. Det är således inte ett måste att göra en bodelning om ingen av parterna vill detta. 

    I bodelningen ingår samboegendom. Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Här är det inte alltså avgörande vem som äger bostaden eller bohaget, utan när och till vilket syfte det anskaffats. 

    Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § sambolagen

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Egendomen ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Den sambon som har bäst behov av bostaden eller bohaget har rätt att erhålla denna, 16 § sambolagen. Den sambon som inte får bostad eller bohag på sin lott har rätt till ersättning från den andra sambon, 17 § sambolagen

    En sambo kan i vissa fall, även om bostaden inte utgör samboegendom, har rätt att överta den. Detta gäller dock endast bostadsrätter och hyresrätter. En sambo kan ha rätt att ta över bostaden om den sambon bäst behöver den och det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, 22 § sambolagen

    Anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. 

    En tillbyggnad till en fastighet anses ofta som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § jordabalken. Dessa tillbyggnader anses då en del av fastigheten. Högsta domstolen har slagit fast att om en sambo äger en fastighet före samboförhållandet, och det sedan under förhållandet byggs en tillbyggnad som är fastighetstillbehör till fastigheten, anses denna tillbyggnad eller fastighet inte som samboegendom och ska inte ingå i bodelningen, se NJA 2004 s. 542. 

    Tillämpning

    I ditt fall utgör bostaden troligtvis inte samboegendom, då din fd partner redan bodde och ägde huset före ni flyttade ihop. Då anses bostaden inte anskaffats för gemensam användning. Möbler och liknande anses som bohag och det som ni har anskaffat under ert förhållande anses oftast som samboegendom. Du har då rätt till hälften av de gemensamt anskaffade möblerna. 

    Du kan i vissa fall ha rätt att överta din sambos bostad, om det är en bostadsrätt eller hyresrätt. Som jag förstår det äger din sambo bostaden så det är inte en hyresrätt. Om det är en bostadsrätt kan det finnas vissa möjligheter för dig att ta över bostaden om det kan anses skäligt. Dock som du beskriver så verkar det att er bostad är en ägd fastighet, då ni byggt en tillbyggnad. Fastigheter omfattas inte av 22 § sambolagen. 

    Som ovan redogjorts är tillbyggnaden inte samboegendom, eftersom den är en del av fastigheten som din sambo ägde före ni blev sambos. 

    Hoppas du fått svar på dina frågor. Om du känner att du behöver vidare juridisk rådgivning kan jag rekommendera Familjens jurist som är experter inom familjerätt. Här kan du boka tid för telefon- eller onlinemöte. Du kan givetvis också ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen. 

     

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden